Články ZŠ

Aktivity ve škole pro 1. stupeň v období od 25. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme všem respondentům, kteří se vyjádřili ve věci přihlašování svých dětí k nepovinné školní docházce 1. stupně od 25. května 2020. Z přihlášených žáků jsme vytvořili čtyři skupiny. Spolu s kritériem rozdělení dětí dle doby docházky jsme se snažili spojit děti do skupiny podle jejich ročníku, respektive věkově blízkých ročníků, tříd.

Celý článek

Květinový den 2020

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé, s ohledem na stávající koronavirovou situaci se v letošním roce veřejná sbírka Českého dne proti rakovině – tzv. Květinový den neuskuteční v běžné podobě v naší škole pod záštitou Školní žákovské rady. Tato sbírka bude probíhat on-line formou přes DMS. Další informace naleznete na oficiálním webu sbírky https://www.lpr.cz/akce-a…

Celý článek

Informace k možné přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku, v souladu s vývojem epidemiologické situace a postupným uvolňováním opatření v souladu s materiálem MŠMT z 30. dubna 2020 chystáme pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední školy, možnost zapojit se do výuky-přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka od 11. května 2020, respektive od…

Celý článek

Informace k možnému obnovování činnosti školy a školky

Vážení rodiče, milí žáci, v těchto dnech jsme obdrželi informace MŠMT stran možného postupného obnovování činnosti školy – přípravy žáků 9. ročníku na příjímací zkoušky, omezeného provozu mateřské školy a prvního stupně ZŠ, formy provozu školní jídelny, zajištění hygienických podmínek…

Celý článek

Vzdělávání v době platnosti nouzového stavu

Vážení rodiče, milí žáci, všechny Vás srdečně zdravíme.                                27. 3. 2020   Vážení rodiče, úvodem bychom Vám chtěli za nás pedagogy poděkovat za spolupráci a nemalý a nelehký spolupodíl při vzdělávání Vašich dětí. Je to náročná situace, jak pro rodiny, tak pro pedagogy. Obdobně jako vy, řeší i pedagogové mnoho náročných úkolů doby –…

Celý článek

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.