Kroužky - MŠ

NABÍDKA KROUŽKŮ V MŠ 2022/2023

 

Angličtina

Den: pondělí a středa

Čas: 14,50 – 15,20

Místo: malá učebna v MŠ

Výuka je koncipována tak, aby v dítěti vzbudila zájem o anglický jazyk. Probíhá formou básniček, písniček, malování, scének apod.

 

Veselé sportovky

Den: středa

Čas: 16,00 – 16,45

Místo: hřiště s umělým povrchem U Holců

Sportovní kroužek je zaměřen na všeobecnou pohybovou průpravu dětí od 4-6let.

 

Tanečky pro nejmenší

Den: čtvrtek

Čas: 16,00 – 16,45

Místo: zelená budova přízemí

Obsahem výuky jsou první krůčky baletu, základní pohybová průprava, sestavy v různých tanečních rytmech.

 

MAXÍK

Den a čas:

pondělí

I. skupina – 13,00 – 14,00

úterý

II. skupina – 15,30 – 16,30

středa

III. skupina – 13,00 – 14,00

Místo: modrá budova přízemí – školní třída

Stimulační program pro předškolní děti a děti s odloženou povinnou školní docházkou, který připraví děti na vstup do základní školy.

 

Logopedická prevence

Den: středa

Čas: 13,00 – 14,00

Místo: malá učebna MŠ

Smyslem kroužku je podpora rozvoje přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností hravou formou.

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.