Operační program Praha - pól růstu ČR

Vybudování odborné učebny pro výuku fyziky a chemie na ZŠ U Parkánu

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001136

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady: 2 781 977,70 Kč

Dotace: 2 010 212,53 Kč

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje přírodovědné gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17. Je realizován v jedné etapě, která zahrnuje technické zhodnocení místnosti a nákup nábytku a vybavení odborné učebny. Budou pořízeny pomůcky umožňující názornou a praktickou výuku přírodovědných předmětů.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2020.

 

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.