Operační program Praha - pól růstu ČR

Vybudování odborné učebny pro výuku fyziky a chemie na ZŠ U Parkánu

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001136

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady: 2 781 977,70 Kč

Dotace: 2 010 212,53 Kč

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje přírodovědné gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17. Je realizován v jedné etapě, která zahrnuje technické zhodnocení místnosti a nákup nábytku a vybavení odborné učebny. Budou pořízeny pomůcky umožňující názornou a praktickou výuku přírodovědných předmětů.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2020.

 

Kalendář akcí

Jak se dělá pizza?

Ďáblice

Dopolední akce třídy Berušky. Ukázka výroby pizzy v provozovně Aroma Kebab Ďáblice.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.