Přijímací řízení

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
termíny pro 5. a 7. ročník – víceletá gymnázia
 31.1.2021  oznámit zájem o přihlášení se
 19.2.2021  odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
   
 1.3.2021  odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
 29. - 31. 3. a 6. 4. 2021  vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
 5. - 6. 5. 2021  1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 3. - 19. 5. 2021   termín školní přijímací zkoušky
 2. 6. 2021  1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
 3. 6. 2021  2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
termíny pro 9. ročník – střední školy
 19. 2. 2021  odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
   
 1. 3. 2021  odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
 29. - 31. 3. a 6. 4. 2021  vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
 3. - 4. 5. 2021   1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
 3. - 19. 5. 2021  termín školní přijímací zkoušky
 2. 6. 2021   1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
 3. 6. 2021   2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj

Další informace naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Shrnutí změn v přijímacím řízení ke dni 15. 3. 2021

Přihlášky vyřizuje: Mgr. Radka Nosková
Kontakt: vychovny.poradce@skoladablice.cz

Kalendář akcí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 od 17. hodin v mateřské škole ve žluté budově v přízemí.