Přijímací řízení

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
termíny pro 5. a 7. ročník – víceletá gymnázia
   oznámit zájem o přihlášení se
   odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
   
   odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
   vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
19. dubna  1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
20. dubna  2. termín jednotné zkoušky z M a Čj
10. května  1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
11. května  2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
termíny pro 9. ročník – střední školy
   odevzdat/poslat mailem údaje o škole + číslo oboru
   
   odevzdat, poslat (doporučeně) přihlášku na školu
   vydávání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
12. dubna   1. termín jednotné zkoušky z M a Čj
13. dubna   2. termín jednotné zkoušky z M a Čj
10. května   1. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj
11. května   2. náhradní termín jednotné zkoušky z M a Čj

 

Přihlášky vyřizuje: Mgr. Radka Nosková
Kontakt: vychovny.poradce@skoladablice.cz

 

Kalendář akcí