Motýlci

Vítejte ve třídě Motýlci, která se nachází v prvním patře žluté budovy.

Vítejte ve třídě Motýlci, která se nachází v prvním patře žluté budovy.

Jsme heterogenní třída, děti ve věku od 3 do 7 let.

Snažíme se o vytvoření pohodové, příjemné atmosféry a podnětného prostředí, kde se děti budou cítit dobře. V naší třídě klademe důraz na podporu kamarádských vztahů.

Práce v této třídě je zaměřena na všestranný rozvoj dětí ve všech oblastech předškolního vzdělávání. K dětem přistupujeme individuálně, cílem je podpořit samostatnost každého dítěte ve třídě. Malé děti se učí dovednostem od starších a starší se učí ohleduplně jednat s mladšími. Se staršími dětmi se pracuje individuálně. Procvičují jemnou motoriku, matematické představy, slovní zásobu a plní další důležité úkoly, které jim usnadní vstup do školy.

Je pro nás důležité, aby děti v naší třídě byly spokojené a šťastné.

Třídními učitelkami jsou: Věra Dusová, Jana Kohoutová a Markéta Matysová

 

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.