Zápis do 1. ročníku


Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Žádáme rodiče dětí, kteří se rozhodnou o plnění školní docházky jejich dítěte v jiné škole, aby kontaktovali pana učitele Josefa Hrubého o této skutečnosti, pokud tak již neučinili.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 21. června 2021 ve školní jídelně, samozřejmě v souladu s aktuální situací – sledujte webové stránky!

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice

Vedoucím zápisové komise je pan učitel Mgr. Josef Hrubý.

Vážení rodiče,

s ohledem na stávající situaci bude zápis do prvních tříd organizován bez přítomnosti dětí a s minimálním osobním kontaktem dle nařízení vlády.

Formulář žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku (zadost_o_prijeti_do_ZS_2021-22.pdf) bude zveřejněn níže na stránkách školy (skoladablice.cz) od 12. dubna 2021. Tento dokument vyplňte a zašlete podle instrukcí uvedených níže. Vaše žádost bude zkontrolována, případně vrácena k doplnění a e-mailem Vám bude zasláno registrační číslo.

Registrační číslo si pečlivě zapište, bude sloužit k dohledání výsledků zápisu.

Zápis proběhne v termínu 19. – 22. 4. 2021 doručením výše uvedené žádosti. Žádost bude možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy - 538mrff (zřízení datové schránky zdarma je možné podle instrukcí a informací na https://chcidatovku.cz)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu kancelar@skoladablice.cz
  • doporučeně poštou
  • osobní podání – recepce/kancelář – podatelna školy v čase od 9.00 – 15.00 hodin (vhodné domluvit si čas, s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049)

Informace k odkladu:

V případě, že budete žádat o odklad, naleznete níže na stránkách školy od 12. dubna 2021 patřičnou žádost (zadost_o_odklad_dochazky_do_zs_21-22.pdf). S touto žádostí je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a dále odborného lékaře či klinického psychologa. Žádost s potřebnými dokumenty doručte ve výše stanoveném termínu výše uvedeným způsobem. Vaše žádost bude zkontrolována, případně vrácena k doplnění a e-mailem Vám bude zasláno registrační číslo.

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 30. dubna 2021 v čase 9.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 19. května 2021.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 21. června 2021 ve školní jídelně, samozřejmě v souladu s aktuální situací – sledujte webové stránky!

 

V Praze dne 12. března 2021

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Mgr. Josef Hrubý, vedoucí zápisové komise

 

Datovou schránku si mohou rodiče zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz

Přiložené soubory

Kalendář akcí