Zápis do 1. ročníku

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

zapsán do 1. ročníku

udělen odklad  školní docházky na jeden rok

nepřijatí

nerozhodnuto, zastavené řízení

001

030

055

085

014

003

012

002

031

056

086

026

019

020

004

032

057

088

027

024

021

005

035

058

 

033

034

029

006

036

059

 

043

049

042

007

037

060

 

053

061

051

008

038

062

 

064

067

 

009

039

063

 

076

073

 

010

040

065

 

078

082

 

011

041

066

 

079

089

 

013

044

068

 

081

 

 

015

045

070

 

083

 

 

016

046

071

 

084

 

 

017

047

072

 

090

 

 

018

048

074

 

 

 

 

022

050

075

 

 

 

 

023

052

077

 

 

 

 

025

054

080

 

 

 

 

 aktualizováno 13. 05. 2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice

Vedoucím zápisové komise je Mgr. David Pařík, tajemnice zápisové komise Mgr. Stanislava Hamzová.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční první kolo zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti ze spádového území Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2024 v odpoledních hodinách (14.00-18.00).

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 4. března do 7. března a 15. března 2024. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete v budově základní školy (U Parkánu 17) obvykle

  • od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři u paní asistentky ředitele Daniely Čápové (tel. 601 21 48 27)  
  • od 14.00 do 15.30 hodin na recepci školy u paní učitelky – tajemnice zápisu Mgr. Stanislavy Hamzové (tel. 601 21 48 36)

S sebou si přineste občanský průkaz.

 

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 25. dubna 2024 v čase 10.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 5. května 2024.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 17. června 2024 ve školní jídelně.

 

V Praze dne 19. února 2024

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Kalendář akcí