Zápis do 1. ročníku

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice

Vedoucím zápisové komise je Mgr. David Pařík, tajemnice zápisové komise Mgr. Stanislava Hamzová.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční první kolo zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti ze spádového území Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2023 v odpoledních hodinách (14.00-18.00).

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 20. února do 23. února a 7. března 2023. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete obvykle od 8.00 do 15.30 hodin v budově základní školy (U Parkánu 17) u paní učitelky – tajemnice zápisu Mgr. Stanislavy Hamzové (tel. 601 21 48 36). Komunikovat lze i s paní asistentkou ředitele Danielou Čápovou (tel. 601 21 48 27). S sebou si přineste občanský průkaz.

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 28. dubna 2023 v čase 9.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 5. května 2023.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 19. června 2023 ve školní jídelně.

 

V Praze dne 31. ledna 2023

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.