Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice

Vedoucím zápisové komise je Mgr. David Pařík, tajemnice zápisové komise Mgr. Stanislava Hamzová.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční první kolo zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti ze spádového území Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2024 v odpoledních hodinách (14.00-18.00).

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 4. března do 7. března a 15. března 2024. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete v budově základní školy (U Parkánu 17) obvykle

  • od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři u paní asistentky ředitele Daniely Čápové (tel. 601 21 48 27)  
  • od 14.00 do 15.30 hodin na recepci školy u paní učitelky – tajemnice zápisu Mgr. Stanislavy Hamzové (tel. 601 21 48 36)

S sebou si přineste občanský průkaz.

 

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 25. dubna 2024 v čase 10.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 5. května 2024.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 17. června 2024 ve školní jídelně.

 

V Praze dne 19. února 2024

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Pečení Broučci

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci. Pečení a zdobení lineckého cukroví na Den Země.