Zápis do 1. ročníku

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

zapsán do 1. ročníku

udělen odklad  školní docházky na jeden rok

nepřijatí

001

021

043

074

009

058

002

022

044

075

049

020

003

023

045

077

051

046

004

024

047

 

053

028

005

025

048

 

073

070

006

029

050

 

076

 

007

030

052

 

099

 

008

031

054

 

 

 

010

032

055

 

 

 

011

033

057

 

 

 

012

034

060

 

 

 

013

035

061

 

 

 

014

036

062

 

 

 

015

037

063

 

 

 

016

039

064

 

 

 

017

040

065

 

 

 

018

041

066

 

 

 

019

042

069

 

 

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována na 19. června 2023 od 17.30 hodin ve školní jídelně.

V Praze 20. dubna 2023

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice

Vedoucím zápisové komise je Mgr. David Pařík, tajemnice zápisové komise Mgr. Stanislava Hamzová.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční první kolo zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti ze spádového území Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2023 v odpoledních hodinách (14.00-18.00).

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 20. února do 23. února a 7. března 2023. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete obvykle od 8.00 do 15.30 hodin v budově základní školy (U Parkánu 17) u paní učitelky – tajemnice zápisu Mgr. Stanislavy Hamzové (tel. 601 21 48 36). Komunikovat lze i s paní asistentkou ředitele Danielou Čápovou (tel. 601 21 48 27). S sebou si přineste občanský průkaz.

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 28. dubna 2023 v čase 9.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 5. května 2023.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 19. června 2023 ve školní jídelně.

 

V Praze dne 31. ledna 2023

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.