Broučci

Naše třída je plná předškoláků – děti ve věku 5 – 7 let.  Snažíme se navodit ve třídě příjemnou a kamarádskou atmosféru, ve které si děti formou hry rozvíjejí své vědomosti, zdokonalují své dovednosti a upevňují návyky slušného chování. V letošním školním roce budou výchova a vzdělávání dětí zaměřeny především na připravenost pro vstup do školních lavic.

I tak stále platí:

My jsme třída Broučků
plná holek, kloučků.
Zpíváme a tancujeme, stříháme a malujeme.
Všichni se tu máme rádi,
protože jsme kamarádi!

Třídními učitelkami jsou: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Kalendář akcí