Články ZŠ

Open House Praha 2023 v ďáblické škole

V letošním roce se opět ďáblická škola zapojila do 9. ročníku festivalu Open House Praha. První návštěvníci byli přivítáni v budově základní školy v sobotu 20. května v 10 hodin vedením školy. Zaměstnanci školy seznámili návštěvníky v průběhu komentovaných prohlídek s historií a postupnou přeměnou budovy školy do současného stavu. Prohlídka začala ve dvoraně školy,…

Celý článek

Zpráva o setkání ke slavným májovým dnům

Ve čtvrtek 4. května proběhlo tradiční setkání školy pod lípou, tentokrát ku připomenutí slavných májových dnů. Za zpěvu sokolské písně Lví silou se na rynku u lípy shromáždily všechny třídy, zazněla znělka školy a pan ředitel povolal vlajkovou četu, přivítal všechny přítomné i čestné hosty, mezi nimi pana starostu Martina Tumpacha a někdejšího vojenského přidělence…

Celý článek

Sedmáci v Národní galerii

V úterý 16. května se všechny tři třídy sedmého ročníku vydaly do Národní galerie. Bylo to vyvrcholení projektu, který žáci zpracovávali v hodinách informatiky a výtvarné výchovy. Každý si vybral nějakého slavného malíře a vytvořil o něm prezentaci dle zadaných pravidel a pokusil se namalovat reprodukci jeho obrazu. Ráno jsme se sešli ve škole. První hodinu si žáci…

Celý článek

Český den proti rakovině 2023 v Ďáblicích a Březiněvsi

V roce 2023 se naše škola zapojila již popáté do charitativní akce Český den proti rakovině známé spíše pod označením Květinový den, která se uskutečnila již v tradičním jarním termínu a to ve středu 10. května 2023. Cílem tohoto ročníku bylo podpořit prevenci a léčbu nádorových onemocnění průdušek a plic zakoupením květu měsíčku lékařského se světle modrou stuhou za…

Celý článek

Vyučování v přírodě – IV.A

V pátek 28. dubna 2023 se žáci třídy IV.A učili v největší učebně – v přírodě, kde prošli Čimické a Draháňské údolí a věnovali se hned několika vyučovacím předmětům. Vyučování přírodovědy bylo zaměřeno na pozorování jarní přírody, poznávání květin a stromů, připomenutí různých ekosystémů (např. les, rybník).  Z informační tabule u Koztoprtského rybníka se dověděli,…

Celý článek

Eco Fashion Show 2023

V úterý 25. dubna se konala u příležitosti Dne Země již počtvrté Eco Fashion Show. Letošní ročník se trochu lišil od předchozích, protože měl své téma a tím byla džungle. O tématu této netradiční módní přehlídky hlasovali sami žáci již v únoru, aby měli dostatek času připravit své modely. Vytvořit takový kostým  není lehká věc, proto dětem často pomáhaly paní…

Celý článek

Čtvrtý oborový den

Gastronomie Čtvrtý oborový den jsme se vydali z Ďáblic pěšky do Březiněvsi. Počasí nám nepřálo. Pršelo. I přes to jsme se vydali do deště.

Celý článek

Český den proti rakovině 2023 v Ďáblicích a Březiněvsi

Ve středu 10. května 2023 se Školní žákovská rada Fakultní ďáblické školy tradičně zapojí do celonárodní sbírky Českého dne proti rakovině neboli Květinového dne, který již 27. rokem pořádá Liga proti rakovině Praha. Zástupci Školní žákovské rady budou společně s žáky devátých tříd  prodávat v Ďáblicích a Březiněvsi za 20 Kč květ měsíčku lékařského. Výtěžek letošní…

Celý článek

Den Země v mateřské škole

V sobotu 22. dubna proběhl Den Země v areálu mateřské školy díky spolupráci školy a Spolku Parkán. Rodiče dětí, které tuto školku navštěvují, přiložili ruce k dílu a pomáhali zvelebit a uklidit zahradu kolem pavilónů. Jejich děti zabavili žáci základní školy. Připravili si pro ně deset stanovišť s úkoly, které souvisely s ochranou naší planety. Děti třídily odpad,…

Celý článek

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.