Organizace školního roku

26. ledna 2024

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

31. ledna 2024

vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

21. června 2024

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

28. června 2024

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

29. září

ředitelský den v ZŠ

26. a 27. října podzimní prázdniny

28. října

státní svátek

17. listopadu

státní svátek

22. prosince

ředitelský den v ZŠ

23. prosince – 2. ledna

zimní prázdniny

2. února

pololetní prázdniny v Praze 8

12. února – 16. února

jarní prázdniny v Praze 8

28. března – 1. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

1. května

státní svátek

8. května

státní svátek

1. července – 1. září

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

6. září

14. – 20. listopadu

5. února

16. – 19. dubna

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

5. září

představení oborů

18. září od 18.00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

18. září od 19.00 přihlašování do oborů (elektronicky) pro 8. ročník
19. září od 18.00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň (do 21.9. 18.00)

26. září

1. oborový den (výjezd za poznáním)

18. října

2. oborový den (výjezd za poznáním)

30. října

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

8. března

3. oborový den (výjezd za poznáním)

11. dubna

4. oborový den (výjezd za poznáním)

18. dubna

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

22. dubna

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

26. dubna

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

3. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

4. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

11. - 15. září

Týden sportu, turistiky, brannosti a kultury

6. října

Narozeninový den školy

25. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

16. listopadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

1. prosince

Adventní tvoření (15-18 hod.)

6. prosince

Adventní trh (16-18 hod.)

14. - 20. ledna

Lyžařský výcvik

20. února

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

5. a 7. března Ďáblický slavíček (hudební soutěž)
21. března Jarní petrklíč

27. března

Velikonoční tvoření (15-18 hod.)

24. dubna

Eco fashion show

3. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

15. května

Květinový den (Český den proti rakovině)

5. června

Atletické závody I. stupeň

6. června

Atletické závody II. stupeň

26. června

Slavnostní shromáždění školy

28. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

21. února dopoledne

den otevřených dveří v ZŠ i MŠ

3. – 4. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

 

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

 

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)

 

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

 

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)

 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

12. dubna

fotografování tříd ZŠ

25. dubna

předškolák

2. května

předškolák

9. května

předškolák

20. – 31. května

výpravy za poznáním – I. stupeň

17. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

25. června

dny třídy

Kalendář akcí