Organizace školního roku

20. ledna 2023

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

31. ledna 2023

vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

16. června 2023

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

30. června 2023

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

26. a 27. října podzimní prázdniny

28. října

státní svátek

17. listopadu

státní svátek

18. listopadu

ředitelský den v ZŠ

22. prosince

ředitelský den v ZŠ

23. prosince – 2. ledna

zimní prázdniny

3. února

pololetní prázdniny v Praze 8

6. února – 10. února

jarní prázdniny v Praze 8

6. dubna – 10. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

1. května

státní svátek

8. května

státní svátek

1. července – 31. srpna

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

1. září

15. – 16. listopadu, 23. - 24. listopadu

30. ledna

18. – 21. dubna

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

2. září

představení oborů

12. září od 18.00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

13. září od 18.00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň (do 15.9. 18.00)

22. září

1. oborový den (výjezd za poznáním)

21. října

2. oborový den (výjezd za poznáním)

31. října

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

8. března

3. oborový den (výjezd za poznáním)

11. dubna

4. oborový den (výjezd za poznáním)

20. dubna

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

24. dubna

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

28. dubna

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

5. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

1. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

5. - 9. září

Týden sportu, turistiky, brannosti a kultury

6. října

Narozeninový den školy

25. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

16. listopadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

25. listopadu

Adventní tvoření (15-18 hod.)

1. prosince

Adventní trh (16-18 hod.)

15. - 21. ledna

Lyžařský výcvik

24. a 26. ledna

Ďáblický slavíček (hudební soutěž)

28. února

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

23. března Jarní petrklíč

31. března

Velikonoční tvoření (15-18 hod.)

25. dubna

Eco fashion show

5. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

10. května

Květinový den (Český den proti rakovině)

30. května

Atletické závody II. stupeň

31. května

Atletické závody I. stupeň

23. června

Slavnostní shromáždění školy

30. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

17. října – 20. října

sběr papíru

15. února

den otevřených dveří v ZŠ i MŠ

27. března– 30. března

sběr papíru

3. – 4. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

13. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

14. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)

17. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

18. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)

10. května

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

11. května

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

3. května

fotografování tříd ZŠ

27. dubna

předškolák

4. května

předškolák

11. května

předškolák

15. – 28. května

výpravy za poznáním – I. stupeň

19. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

26. – 27. června

dny třídy

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.