Organizace školního roku

21. ledna 2021

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

28. ledna 2021

vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

17. června 2021

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

30. června 2021

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

28. října

státní svátek

29. – 30. října

podzimní prázdniny

16. listopadu

ředitelský den v ZŠ

17. listopadu

státní svátek

23. prosince – 3. ledna

zimní prázdniny

29. ledna

pololetní prázdniny v Praze 8

1. března – 7. března

jarní prázdniny v Praze 8

1. dubna – 5. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

1. července – 31. srpna

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

3. září

10. – 13. listopadu; 18. listopad

1. února

13. – 16. dubna; 21. duben

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

21. září

představení oborů

21. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

22. září 18:00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň

 

 

23. října

1. oborový den (výjezd za poznáním)

2. listopadu

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

30. března

2. oborový den (výjezd za poznáním)

12. dubna

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

29. dubna

3. oborový den (výjezd za poznáním)

10. května

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

17. května

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

27. května

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

7. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

1. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

7. - 11. září

Týden sportu, turistiky, brannosti a kultury

6. října

Narozeninový den školy

27. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

13. listopadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

27. listopadu

Adventní tvoření (15-18 hod.)

1. prosince

Vánoční trh (16-18 hod.)

17. - 23. ledna

Lyžařský výcvik

2. a 4. února

Ďáblický slavíček (hudební soutěž)

23. února

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

25. března

Jarní petrklíč (bienále)

4. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

1. června

Atletické závody II. stupeň

4. června

Atletické závody I. stupeň

28. června

Slavnostní shromáždění školy

30. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

19. října – 22. října

sběr papíru

11. února

den otevřených dveří v ZŠ i MŠ

12. dubna – 15. dubna

sběr papíru

19. – 22. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

3. - 4. května

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

5. - 6. května

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

3. - 19. května

termín školní přijímací zkoušky

2. a 3. června

1. a 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

22. a 23. dubna

fotografování tříd ZŠ a MŠ

29. dubna

předškolák

6. května

předškolák

13. května

předškolák

17. – 30. května

výpravy za poznáním – I. stupeň

21. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

24. – 25. června

dny třídy

Kalendář akcí