Organizace školního roku

21. ledna 2022

ukončení klasifikace v ZŠ za 1. pololetí

31. ledna 2022

vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

23. června 2022

ukončení klasifikace v ZŠ za 2. pololetí

30. června 2022

vydání vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Prázdniny a dny volna:

28. září

státní svátek

28. října

státní svátek

27. a 29. října

podzimní prázdniny

17. listopadu

státní svátek

22. prosince

ředitelský den v ZŠ

23. prosince – 2. ledna

zimní prázdniny

4. února

pololetní prázdniny v Praze 8

14. března – 18. března

jarní prázdniny v Praze 8

14. dubna – 18. dubna

velikonoční prázdniny a státní svátky

1. července – 31. srpna

hlavní prázdniny

 

 

Třídní schůzky

Konzultace ve třech

2. září

8. – 19. listopadu

7. února

13. duben; 19. – 22. dubna

 

 

Oborové dny

pro II. stupeň

3. září

představení oborů

6. září od 18.00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro 9. ročník

7. září od 18.00

přihlašování do oborů (elektronicky) pro II. stupeň (do 14.9. 18.00)

 

 

16. září

1. oborový den (výjezd za poznáním)

22. října

2. oborový den (výjezd za poznáním)

1. listopadu

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

9. března

3. oborový den (výjezd za poznáním)

28. března

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 8. a 9. tříd

8. dubna

4. oborový den (výjezd za poznáním)

25. dubna

termín odevzdání oborových prací (i prezentací) žáků 9. tříd

2. května

kontrolní setkání nad oborovými pracemi žáků 9. tříd

5. května

mezní termín odevzdání opravených oborových prací žáků 9. tříd

6. června

veřejné obhajoby prací žáků 9. tříd

 

 

Některé akce školy:

 

1. září

První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

21. a 23. září

Ďáblický slavíček (hudební soutěž)

29. září

Květinový den - náhradní termín (Český den proti rakovině)

6. října

Narozeninový den školy; 120 výročí

26. října

Slavnostní shromáždění školy k 28. říjnu 1918

11. listpadu

Jarní petrklíč (bienále)

16. listopadu

Slavnostní shromáždění školy k 17. listopadu 1939 a 1989

26. listopadu

Adventní tvoření (15-18 hod.)

2. prosince

Adventní trh (16-18 hod.)

16. - 22. ledna

Lyžařský výcvik

22. února

Ďáblické vajíčko (recitační přehlídka)

8. dubna

Velikonoční tvoření (15-18 hod.)

23. června 2022

23. června 2022

5. května

Slavnostní shromáždění školy k slavným májovým dnům 1945

11. května

Květinový den (Český den proti rakovině)

31. května

Atletické závody II. stupeň

3. června

Atletické závody I. stupeň

24. června

Slavnostní shromáždění školy

30. června

Poslední zvonění – slavnostní zakončení školního roku

 

 

Další důležité termíny:

18. října – 21. října

sběr papíru

9. února

den otevřených dveří v ZŠ i MŠ

4. dubna – 7. dubna

sběr papíru

5. – 6. dubna

zápis do 1. ročníku ZŠ

12. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (1. termín)

13. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 9. ročník (2. termín)

19. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (1. termín)

20. dubna

jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro 5. a 7. ročník (2. termín)

10. května

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

11. května

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

20. dubna

fotografování tříd ZŠ

28. dubna

předškolák

5. května

předškolák

12. května

předškolák

16. – 29. května

výpravy za poznáním – I. stupeň

20. června

schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

27. – 28. června

dny třídy

Kalendář akcí