Školská rada

Školská rada Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřizovatel stanoví počet členů a vydává volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Kontakt: skolskarada@skoladablice.cz

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby dvou členů z řad zákonných zástupců žáků na období 2023-2025 proběhnou v den třídních schůzek

30. ledna 2023 ve dvoraně ZŠ od 16.30 do 19.00 h

vhozením hlasovacího lístku do připravené urny. 

Za každého žáka školy volí 1 zákonný zástupce - volební lístek proti podpisu obdrží ve dvoraně ZŠ.

 

Kandidáti do ŠR na období 2023 - 2025

 

Ing. Radek Joura

47 let

Bořanovice

Konzultant

radek.joura@gmail.com

Ďáblickou školou mi úspěšně prošla dcera a nyní mám v 7. třídě i syna. Uvědomil jsem si, že celou dobu škola dávala nám a nyní je příležitost, dát něco škole. Vnímám pozitivní vývoj, kterým škola prochází. Rád bych tedy pomohl a předal své dosavadní zkušenosti. Působil jsem nejen v představenstvu společnosti, dále jako výkonný ředitel, ale také působím již 12 let v zastupitelstvu obce Bořanovice. Jako trenér kickboxu jsem několik let vedl děti ke sportu.

Při mém působení ve školské radě, bych rád využil své dosavadní zkušenosti tak, aby naše děti byly dobře připravené pro vstup do života.

 

Mgr. Lukáš Krump Ph.D.

51 let Na Hlavní 19/61, Praha 8 – Březiněves

Odborný lektor Matematicko-fyzikální fakulta UK

Lukas.krump@centrum.cz


Na ZŠ Ďáblice mám dnes už jen jedno dítě, dříve jsem tu měl všechny tři. Do ďáblické školy jsem před lety chodil i já sám, a také jsem byl už od roku 2014 členem školské rady. Proto můžu sledovat vývoj školy dlouhodobě a s potěšením mohu konstatovat, že poté co prošla složitým obdobím v posledních letech (mám na mysli složitou přestavbu budovy, značnou personální obměnu, a ovšem covid), se dnes nachází v dobrém a stabilním stavu. Nicméně stále je kam se zlepšovat a rád bych byl škole dobrým partnerem v tomto dalším rozvoji. Sám pracuji ve vysokém školství, zabývám se i zážitkovou pedagogikou a mám tedy určitý nadhled a zkušenosti se školstvím z mnoha stran.

 

Přiložené soubory

Zapis_prosinec_2021.pdf 416 kB PDF dokument
zapis 18022021.pdf 427 kB PDF dokument
zápis 26082020.pdf 423 kB PDF dokument
zápis17062020.pdf 416 kB PDF dokument
Kandidáti do ŠR 2020.pdf 417 kB PDF dokument
zápis14112019.pdf 422 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_ 02042019.pdf 417 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_08112018.pdf 413 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_25062018.pdf 407 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_07032018.pdf 435 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_081117.pdf 361 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_310817.pdf 357 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.