Koťata

Vítejte ve třídě u koťátek.

V letošním školním roce 2021/2022 jsou do třídy Koťat zapsány děti ve věku 5 - 7 let.

Naše třída je přizpůsobena potřebám dětí staršího předškolního věku. Je uspořádána tak, aby vyhovovala individuálním i skupinovým činnostem. Děti se budou podílet na výzdobě třídy, šatny a dalších společných prostor mateřské školy.

Ve své výchovné a vzdělávací činnosti vycházíme z ŠVP, který si rozpracováváme na měsíční a týdenní plány. Naším cílem je vytvořit fungující dětský kolektiv, kamarádskou a klidnou atmosféru. Ven chodíme za každého počasí a ctíme pravidlo "není špatné počasí je jen špatné oblečení". V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku.

Děti budeme soustavně připravovat na vstup do ZŠ, aby jejich cesta k základnímu vzdělání byla co nejsnazší.

Těšíme se na krásný školní rok.

Třídními učitelkami jsou: Bohunka Tancošová, Martina Danielová

Kalendář akcí