Koťata

Vítejte ve třídě u koťátek.

V letošním školním roce 2022/2023 jsou do třídy Koťat zapsány děti ve věku 3 let.

Vzhledem k věku dětí je režim přizpůsoben tak, aby se děti mohly postupně adaptovat, poznat prostředí, přivyknout na pravidla soužití dětí ve třídě, sžívat se s kolektivem. Značná část dne je věnována rozvíjení samostatnosti dětí v sebeobslužných činnostech. Podporujeme rozvoj pohybových schopností dětí, zaměřujeme se na získávání prvních zkušeností s výtvarnými, pracovními a hudebními činnostmi. Hračky a pomůcky odpovídají potřebám dětí mladšího předškolního věku.

Těšíme se na krásný školní rok.

Třídními učitelkami jsou: Bohunka Tancošová, Katka Lédlová Macháčková

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.