Koťata

Vítejte ve třídě u koťátek.

V letošním školním roce 2019/2020 jsou do třídy Koťat zapsány děti ve věku 3 – 4 let.

Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program. Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení, správné držení těla, zdokonalování komunikativních dovedností, jemné motoriky. Součástí jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celým dnem, probíhá se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Třídními učitelkami jsou: Bohunka Tancošová, Jana Mráčková Grimová

Kalendář akcí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 od 17. hodin v mateřské škole ve žluté budově v přízemí.