Koťata

Vítejte ve třídě u koťátek.

Naši třídu navštěvují děti ve věku 3 - 4 let.

Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které si dítě přijde samo. Potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim umožňujeme.

Ve školce se snažíme vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné bez strachu a stresu. Spokojená učitelka – spokojené dítě – spokojená rodina. Věnujeme se logopedické prevenci z důvodu častých logopedických vad. Vzhledem ke složení třídy se zaměříme na rozvíjení obratnosti ruky s využitím plastelíny, navlékání korálků, stavění z kostek a vytrhávání papíru. Hrajeme na hudební nástroje a rádi zpíváme, a proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti. Respektujeme individualitu každého dítěte.

 

S dětmi jsme si stanovili pravidla, které si připomínáme pomocí piktogramů.

 

Třídními učitelkami jsou: Bohunka Tancošová, Jana Mráčková Grimová

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.