Tuleni

Motto třídy:“ Tuleni se tulí rádi, tuleňům se nelení. Jsou to věrní kamarádi, mistři světa v tulení.

Vítejte ve třídě Tuleňů, třídě dětí ve věku 3 - 6 let.

Najdete nás ve žlutém domečku v přízemí.  Provozní doba je od 7:30 do 17:00 hodin. Máme hezky vybavenou třídu, společně se o ni staráme, zdobíme si ji, cítíme se tu dobře. Z okének třídy pozorujeme vzrostlý kaštan, který nám dělá společnost a díky kterému se učíme poznávat roční období.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího plánu Rok s tuleněm Ďáblíkem.

Naší snahou je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Velký význam připisujeme spontánní hře, pohybu a pobytu v přírodě, výtvarným a hudebním aktivitám, běžným pracovním činnostem, zvelebujeme záhonky na zahradě školky. Vzdělávací činnost doplňujeme akcemi pro děti – divadla, výlety, vycházky, besídky, canisterapie, společná setkání s rodiči a další aktivity.

Děti s námi poznávají svět a my je při tom, stejně jako máma s tátou, držíme za ruku.

Třídními učitelkami jsou: Lenka Havlíčková, Šárka Hrdličková

Kalendář akcí

Exkurze Zoo Praha

Prohlídka Zoo Praha. Akce třídy Ptáčci.

Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.