Ptáčci

Do třídy „Ptáčci“ chodí v tomto školním roce děti ve věku 4 roky.

Společně jsme prožili minulý rok a letos budeme navazovat na to, co jsme se už naučili.

S dětmi pracujeme podle třídního vzdělávacího programu.

Snažíme se harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte, probouzet v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, i mít odvahu ukázat, co všechno umí a dokáže.

Prostřednictvím volných her i jiných činností je dětem umožněn rozvoj tvůrčí fantazie i prožívání sebe sama.

Necháváme dětem prostor i pro vlastní zkušenost, důležitou při získávání poznatků o světě a jeho souvislostech.

Děti vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti a smyslu pro pořádek.

Důraz klademe na oblast morální a citovou, především v oblasti vzájemných vztahů.

Při všech činnostech, které se v průběhu týdne střídají (výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací), děti chválíme a povzbuzujeme.

Snažíme se pro děti vytvořit v naší třídě příjemné, estetické a pozitivně laděné prostředí, kam se budou těšit a kde se budou cítit „jako doma“.

Čeká nás také několik výletů do přírody, divadla a hodně společných aktivit.

 

Třídními učitelkami jsou: Iveta Fraňková, Alžběta Mošničková

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.