Ptáčci

Do třídy Ptáčci chodí v tomto školním roce 5 - 7 leté děti.

S dětmi jsme prožily už dva roky a letos budeme navazovat na to, co jsme se už naučily. Snažíme se s dětmi pracovat tak, aby si mezi sebou vytvořily pěkné vztahy a bylo jim spolu hezky. Protože některé děti čeká zápis a potom nástup do základní školy, naše společná práce bude spočívat také v přípravě na tento velký přelom v životě dítěte.

S dětmi pracujeme podle třídního vzdělávacího programu. Snažíme se harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte, probouzet v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, i mít odvahu ukázat, co všechno umí a dokáže. Prostřednictvím volných her i jiných činností je dětem umožněn rozvoj tvůrčí fantazie i prožívání sebe sama. Necháváme dětem prostor i pro vlastní zkušenost, důležitou při získávání poznatků o světě a jeho souvislostech.

Děti vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti a smyslu pro pořádek. Důraz klademe na oblast morální a citovou, především v oblasti vzájemných vztahů. Při všech činnostech, které se v průběhu týdne střídají (výtvarné, hudební, pohybové, vzdělávací…), děti chválíme a povzbuzujeme.

Snažíme se pro děti vytvořit v naší třídě příjemné, estetické a pozitivně laděné prostředí, kam se budou těšit a kde se budou cítit „jako doma“.

Čeká nás také několik výletů do přírody, divadla, spaní v mateřské škole a další akce. Společná práce i zábava.

Třídními učitelkami jsou: Iveta Fraňková, Alžběta Mošničková

Kalendář akcí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 od 17. hodin v mateřské škole ve žluté budově v přízemí.