Speciální pedagog

Co je náplní práce školního speciálního pedagoga?

 

 • podpora pedagogů při přípravě a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s rodiči a pedagogy s cílem průběžně vyhodnocovat navržená podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžná komunikace s rodinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťování speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče i pedagogické pracovníky
 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce při úpravě školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • poskytování poradenství pro užívání kompenzačních pomůcek
 • zajištění individuální speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních
 • koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • možné konzultace asistentů pedagoga se speciálním pedagogem
 • participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzděláváníí

Kontakt

Speciální pedagog: PhDr. Svatava Štolbova

e-mail: svatava.stolbova@skoladablice.cz

telefon:

konzultační hodiny: pondělí, čtvrtek 7:30 - 16:00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit e-mailem nebo osobně.

Kalendář akcí