Základní informace - ŠD a ŠK

Provoz ŠD


Ranní                                           6.30 – 7.20 hod.
Odpolední                                11.40 – 17.00 hod.

Vyzvedávání žáků ze ŠD po obědě v návaznosti na konec vyučování:

žáci  1. tříd                      11.50 – 12.15 hod.
žáci  2. tříd                      do 13.00 hod.
žáci  3. a 4. tříd              do 13.15 hod.

a všechny děti               15.00 – 17.00 hod.

Ranní družina se nachází v přízemí hlavní budovy školy.

Školní družina a školní klub je určen pro přihlášené žáky 1. - 5. tříd.

Žáky z 2. A a 2. B z ranní družiny do tříd v MŠ odvádí určený vychovatel. Zpět do hlavní budovy na oběd odvádí žáky třídní učitelka.


K vyzvedávání žáků slouží rodičům označené videotelefony u vchodu do budovy školy.


Pro ranní a „závěrečnou družinu“ od 16.00 hod. používejte zvonek označený: „1. tř., ranní, závěrečná družina“


Platba za docházku do ŠD i ŠK činí 320,- Kč/ měsíc (platí se za období září až prosinec 2021 a leden až červen 2022 bezhotovostně na účet školy).

Několik důležitých informací

 • Pravidelný provoz ŠD od 2. září 2021 v časech 6.30 – 7.20 hod. ranní družina, odpolední ŠD od skončení vyučování do 17.00 hod. Vyzvedávání žáků dle jednotlivých ročníků a dále pak od 15.00 do 17.00 hodin.
 • Na tel. číslech do ŠD nás během pracovního týdne zastihnete od 11.30 do 17.00 hod.
 • Odchody žáků na jednotlivé zájmové kroužky, které zahájí svou pravidelnou činnost nejpozději začátkem října, prosíme nahlásit vychovatelům písemnou formou.
 • Výuka ZUŠ zahajuje po dohodě s jednotlivými vyučujícími ZUŠ již v září (opět prosíme nahlásit odchody žáků na jednotlivé hodiny písemnou formou).

Do ŠD žák potřebuje:

 • každý den – čip a klíček od šatní skříňky označený jménem
 • svačinu
 • podepsanou lahvičku s pitím na odpoledne
 • vhodné oblečení pro činnost se školní družinou
 • sportovní boty (kdo nezvládá kličky u bot, přimlouváme se za suchý zip na botách)

Pro naše malé umělce uvítáme jakékoliv množství papíru i popsaného.
Informace o dění v družině můžete pravidelně sledovat nejen na webových stránkách naší školy. V průběhu roku je budeme doplňovat také fotografiemi z jednotlivých akcí.

Přihláška (zápisní lístek) do školní družiny je k dispozici u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Odhlášení ze školní družiny/školního klubu se provádí pouze písemnou formou k rukám vedoucí vychovatelky.

Školní klub 

Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování. Umožňuje i pobyt jednotlivých žáků v prostorách vyhrazených pro školní klub v čase mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a kroužky, pořádanými školou.

V rámci své výchovně - vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové a vzdělávací aktivity. Umožňuje také přípravu na vyučování.

 • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, stolního tenisu, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, otevřené tvůrčí dílny apod.
 • Příležitostná činnost – jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků.

Žáci po skončení vyučování jdou samostatně na oběd, poté přecházejí do vyhrazené klubové třídy. ŠK rovněž umožňuje žákům i účast na činnostech organizovaných jinými subjekty (kroužky), toto je nutné dát na vědomí vychovatelce školního klubu písemně. V době účasti na zájmové aktivitě za žáky zodpovídá vedoucí této činnosti. Žáky je možné osobně vyzvedávat, případně odcházejí sami podle rozpisu na přihlášce, nebo na písemnou žádost (ta musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce), poté přecházejí k šatnám nebo na kroužky samostatně. Okamžikem předání nebo opuštěním klubové třídy přestává vychovatelka ŠK vykonávat nad žákem dohled.

ŠK může organizovat akce mimo areál školy. V takovém případě začíná dohled nad žáky 15 minut před započetím akce na předem určeném místě a končí předáním žáka zákonným zástupcům nebo samostatným opuštěním místa konání akce, a to na písemnou žádost zákonných zástupců, opatřenou datem, časem odchodu a podpisem.

Pokud žák zůstane, ve výjimečných případech, ve ŠK po skončení jeho provozu, předává jej vychovatelka školního klubu do závěrečného oddělení školní družiny.

Provozní doba školního klubu

pondělí – pátek: 12.00 – 15.00 hod.

Poplatek za školní klub

Poplatek za školní klub je 320 Kč měsíčně (platí se za období září až prosinec 2021 a leden až červen 2022 bezhotovostně na účet školy).

Přihláška (zápisní lístek) pro zájemce o školní klub je u paní vychovatelky ŠK nebo u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Žák je do ŠD a ŠK přijat pouze na základě rozhodnutí ředitele školy s řádně vyplněnou přihláškou a potvrzením o uskutečnění první platby.

Kalendář akcí