Provoz školy

Provozní řád základní školy

Otevření budovy:                            6.30 hodin
Otevření budovy před výukou:       7.40 hodin
Uzavření budovy před výukou:       7.55 hodin
Dopolední provoz:                           je dán přehledem vyučovacích hodin a přestávek

Pořadí hodiny Vyučovací hodina Přestávka
1. 8.00 – 8.45 8.45 – 8.55
2. 8.55 – 9.40 9.40 – (9.55) 10.00
3. 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55
4. 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50
5. 11.50 – 12.35 12.35 – 12.45
6. 12.45 – 13.30 13.30 – 13.40
7. 13.40 – 14.25 14.25 – 14.35
8. 14.35 – 15.20 15.20 – 15.25
9. 15.25 – 16.10  16.10 – 16.15
10. 16.15 – 17.00  

Odpolední provoz:               je dán přehledem vyučovacích hodin a přestávek, činností ŠD, činností zájmových kroužků a rozpisem pronájmů
Ukončení provozu:              je dán rozpisem pronájmů, nejpozději však ve 21.30 hodin

Provozní řád školní družiny

Zahájení provozu:                 6.30 hodin
Ranní družina:                       6.30 – 7.40 hodin (příchod žáků do 7.20 hodin)
Polední družina:                    11.40 – 13.15 hodin (vyzvedávání žáků po obědě)
Odpolední družina:                13.30 – 15.00 hodin (zájmová činnost žáků v ŠD)
Konečná družina:                 15.00 – 17.00 hodin (vyzvedávání a odchody žáků ze ŠD)
Ukončení provozu:               17.00 hodin

Provoz školní jídelny

Doplňkový prodej žákům a zaměstnancům:               9.40 – 9.55 hodin
Oběd zaměstnanci a veřejnost:                                  11.00 – 11.30 hodin
Oběd ZŠ, ŠD a zaměstnanci:                                      11.40 – 14.00 hodin

Kalendář akcí

Exkurze Zoo Praha

Prohlídka Zoo Praha. Akce třídy Ptáčci.

Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.