Psycholog

Od října 2017 působí na naší škole nově také školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Co je náplní práce školního psychologa?

 • poskytování psychologického poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • psychologické poradenství pro rodiče a zákonné zástupce pro bezproblémové prospívání žáků
 • spolupráce s pedagogy s cílem pracovat co nejlépe a nejefektivněji
 • poskytování krizové intervence
 • provádění psychologické diagnostiky pro zjištění školní neúspěšnosti nebo vyhledání žáků nadaných
 • práce s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádění anonymního anketního šetření a průzkumů s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup ke všem žákům ze strany školy
 • spolupráce s dalšími organizacemi a případné doporučení jejich služeb

V jakých situacích se obracet na školního psychologa?

Žáci:

 • pokud mi nejde učení tak, jak bych chtěl
 • pokud mě trápí něco osobního (strach z něčeho, tréma, špatné sny, hádka s kamarádem atd.)
 • pokud se děje něco nepříjemného doma, co nemám komu říct (hádky rodičů, samota, násilí, konflikty se sourozenci atd.)
 • pokud mám problémy se svými spolužáky a nevím, jak je řešit
 • pokud mám pocit, že se ke mně ve škole někdo nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé atd.)
 • pokud mi dělá problém rozhodnout se, na kterou střední školu bych měl/a jít

Rodiče:

 • pokud máte pocit, že Vašemu dítěti ve škole něco nejde tak, jak by mělo
 • pokud máte pocit, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo (např. vyčlenění z kolektivu, podezření na šikanu atd.)
 • pokud se ve Vaší rodině dějí velké změny a máte obavu, že by to mohlo mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (např. rozvod)
 • pokud si Vaše dítě stěžuje na jakékoliv psychické/psychosomatické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolesti, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, nechce se vídat s kamarády, nechce chodit do školy atd.)
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašich dětí
 • pokud nefunguje domluva mezi Vámi a učiteli
 • pokud máte podezření na užívání návykových látek nebo jiných patologických jevů u Vašeho dítěte

Jak probíhá spolupráce se školním psychologem?

Práce školního psychologa s dětmi probíhá buď skupinově v rámci třídnických hodin a různých tematických aktivit nebo v podobě individuální práce na základě potřeby dítěte, rodičů či učitelů. Spolupráce se školním psychologem se vždy odvíjí od konkrétní zakázky. Může se jednat o jednorázové poradenství nebo dlouhodobou spolupráci. Tyto služby vždy probíhají na základě souhlasu dítěte samotného a jeho rodičů podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je na začátku školního roku předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a aby mělo možnost psychologa případně samo vyhledat. V případě, že se rodiče rozhodnou tento souhlas nepodepsat, psycholog jejich dítě z veškerých aktivit vynechá.

V případě, že se ukáže potřeba psychologické pomoci dítěti, jsou o tom rodiče vždy nejprve informováni a poté je na základě informovaného souhlasu psychologovi umožněno s dítětem pracovat.

Školní psycholog při své činnosti dodržuje Etický kodex školních psychologů a zákonné normy. Konzultace se žáky a rodiči jsou poskytovány bezplatně a získané informace mají důvěrný charakter.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit!

 

Kontakt

školní psycholog:

e-mail:

telefon:

konzultační hodiny:

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit e-mailem nebo osobně.

Kalendář akcí

Pečení Broučci

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci. Pečení a zdobení lineckého cukroví na Den Země.