Základní informace

Ďáblická škola má charakter obecní školy, jejím zřizovatelem je MČ Praha-Ďáblice. Tvoří ji základní škola (504 školáci) a mateřská škola (168 dětí) . Na stovku pracovníků (pedagogů a provozních zaměstnanců) společně usiluje o budování moderní dynamické školy s příznivou pracovní atmosférou.

Koncepce rozvoje naší školy vychází ze tří stavebních pilířů: kvalitní výchovně vzdělávací program (odrážející odborný potenciál pedagogů a příležitosti regionu)– tradice školyvzájemná pospolitost (pracovníci-děti-jejich rodiče a veřejnost).

Specifickým předmětem vzdělávacího programu je podnikavost. Od 3. ročníku ZŠ vyučujeme anglický jazyk, od 7. ročníku německý jazyk. Od pátého ročníku vyučujeme základy informatiky. Tento předmět vnímáme jako průřezový i do ostatních předmětů. Vedle potřebných vědomostí je naším pedagogickým cílem rozvíjet i žákovské dovednosti a postoje. Do programu školy tak zařazujeme projektové vyučování, pro žáky napříč 2. stupněm ZŠ čtyři oborové dny se závěrečnou veřejnou prezentací oborových prací žáků 9. ročníku. Podporujeme zážitkovou pedagogiku – cílené exkurze, pracovní výpravy za poznáním, výuku v terénu apod. Škola se angažuje i v rozvojových programech (EU). V rámci individualizace výuky využíváme i tandemové vyučování (dva učitelé v hodině).

Žáky vedeme ke zdravému vlastenectví. Kupříkladu v předvečer významných státních svátků se scházíme u památné školní lípy ke krátkému shromáždění celé školy, abychom si společně připomenuli historické události českých, resp. československých dějin.

Využíváme příležitost kontinuity výchovně vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (v MŠ) a základního vzdělávání (v ZŠ).

Škola má své příznivé místo i v odborných kruzích. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, je katedrovou školou Katedrou andragogiky a managementu vzdělávání. Její pracovníci jsou angažováni v mnohých odborných programech zkoumajících možnosti rozvoje českého školství.

                                                                       Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Koncepce_rozvoje_školy.pdf 319 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Návštěva pizzerie

Pizzerie Krakov

Akce třídy Broučci. Výroba vlastní pizzy. Doprava MHD, děti si vezmou batůžek, pití, svačinu. Návrat po obědě. Děti budou mít odhlášenou stravu na celý den.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.

Jak se dělá pizza?

Ďáblice

Dopolední akce třídy Berušky. Ukázka výroby pizzy v provozovně Aroma Kebab Ďáblice.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.