Základní informace

Ďáblická škola má charakter obecní školy, jejím zřizovatelem je MČ Praha-Ďáblice. Tvoří ji základní škola (504 školáci) a mateřská škola (168 dětí) . Na stovku pracovníků (pedagogů a provozních zaměstnanců) společně usiluje o budování moderní dynamické školy s příznivou pracovní atmosférou.

Koncepce rozvoje naší školy vychází ze tří stavebních pilířů: kvalitní výchovně vzdělávací program (odrážející odborný potenciál pedagogů a příležitosti regionu)– tradice školyvzájemná pospolitost (pracovníci-děti-jejich rodiče a veřejnost).

Specifickým předmětem vzdělávacího programu je podnikavost. Od 3. ročníku ZŠ vyučujeme anglický jazyk, od 7. ročníku německý jazyk. Od pátého ročníku vyučujeme základy informatiky. Tento předmět vnímáme jako průřezový i do ostatních předmětů. Vedle potřebných vědomostí je naším pedagogickým cílem rozvíjet i žákovské dovednosti a postoje. Do programu školy tak zařazujeme projektové vyučování, pro žáky napříč 2. stupněm ZŠ čtyři oborové dny se závěrečnou veřejnou prezentací oborových prací žáků 9. ročníku. Podporujeme zážitkovou pedagogiku – cílené exkurze, pracovní výpravy za poznáním, výuku v terénu apod. Škola se angažuje i v rozvojových programech (EU). V rámci individualizace výuky využíváme i tandemové vyučování (dva učitelé v hodině).

Žáky vedeme ke zdravému vlastenectví. Kupříkladu v předvečer významných státních svátků se scházíme u památné školní lípy ke krátkému shromáždění celé školy, abychom si společně připomenuli historické události českých, resp. československých dějin.

Využíváme příležitost kontinuity výchovně vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (v MŠ) a základního vzdělávání (v ZŠ).

Škola má své příznivé místo i v odborných kruzích. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, je katedrovou školou Katedrou andragogiky a managementu vzdělávání. Její pracovníci jsou angažováni v mnohých odborných programech zkoumajících možnosti rozvoje českého školství.

                                                                       Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Koncepce_rozvoje_školy.pdf 319 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.