Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňata

Složení třídy odpovídají činnosti zařazené do denního programu. V počáteční fázi se je kladen důraz na postupné začleňování a stmelování kolektivu. Zaměřujeme se na samostatnost dětí ve všech oblastech a schopnost adekvátně se chovat a projevovat ve skupině vrstevníků. Velký důraz je kladen na pohodovou a radostnou atmosféru ve třídě, vzájemné přátelské vztahy mezi dětmi, i s dospělými. Učíme se ohleduplnosti a vzájemnému respektu k potřebám druhých, procvičujeme základní zdvořilostní fráze. Vzdělávací činnost doplňujeme akcemi pro děti, jako jsou besídky, vycházky, divadla a výlety.

Obsah vzdělávání:

V rámci obsahu vzdělávání vycházíme ze školního vzdělávacího programu. V návaznosti na školní vzdělávací program je vypracován třídní vzdělávací program, který je rozpracován po měsících a je rozčleněn do jednotlivých týdenních témat.

Denní program třídy:

  • Volná hra                                                                  -    Oběd
  • Komunitní kruh                                                         -    Odpočinek na lehátkách
  • Pohybová činnost                                                      -    Odpolední svačina
  • Dopolední svačina                                                     -    Volná hra, činnosti
  • Řízená činnost                                                           -    Pobyt venku
  • Pobyt venku

Třídními učitelkami jsou: Barbora Růžičková a Jana Zárubová

Kalendář akcí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 od 17. hodin v mateřské škole ve žluté budově v přízemí.