Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňata

Naši třídu navštěvují děti ve věku 3 - 6 let.

V průběhu září se soustředíme na adaptaci nově přijatých dětí a jejich začlenění do celého dětského kolektivu. Celkově se zaměříme na prohloubení samostatnosti dětí ve všech oblastech a schopnost adekvátně se chovat a projevovat ve skupině vrstevníků. Společně s paní asistentkou nahlédneme do světa nově přijatých dětí se speciálními potřebami. Činnosti zařazené do denního programu budou odpovídat věkovému složení třídy. Veliký důraz klademe na pohodovou a radostnou atmosféru ve třídě. Vzájemné přátelské vztahy mezi dětmi, i s dospělými. Budeme se učit ohleduplnosti a vzájemnému respektu k potřebám druhých a procvičovat základní zdvořilostní fráze. Vzdělávací činnost doplníme akcemi pro děti, jako jsou besídky, vycházky, divadla a výlety. Podpoříme u dětí zájem o ochranu přírody i uvědomování si národních tradic. I letos se v celoročních aktivitách zařadíme do projektu „Se Sokolem do života“.

 

 

Třídními učitelkami jsou: Barbora Růžičková a Jana Zárubová

 

Kalendář akcí

Exkurze Zoo Praha

Prohlídka Zoo Praha. Akce třídy Ptáčci.

Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.