Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňata

Naši třídu navštěvují děti ve věku 3 - 4 let.

V září se soustředíme na adaptaci dětského kolektivu na prostředí školky i jejího okolí. V průběhu školního roku se zaměříme na samostatnost dětí ve všech oblastech. Činnosti zařazené do denního programu odpovídají věkovému složení třídy. Velký důraz klademe na pohodovou a radostnou atmosféru ve třídě, vzájemné přátelské vztahy mezi dětmi, i s dospělými. Budeme se učit ohleduplnosti a vzájemnému respektu k potřebám druhých a procvičovat základní zdvořilostní fráze. Vzdělávací činnost doplníme akcemi pro děti, jako jsou besídky, vycházky, divadla a výlety. Podpoříme u dětí zájem o ochranu přírody i uvědomování si tradic.

 

 

Třídními učitelkami jsou: Barbora Růžičková a Jana Zárubová

 

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.