Výchovný poradce

Co je náplní práce výchovného poradce?

  • podílí se na řešení výukových a výchovných problémů žáků
  • úzce spolupracuje se školním psychologem, školním speciálním pedagogem, metodikem prevence a pedagogy
  • zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, sociální kurátoři atd.)
  • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně-pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálně vzdělávacího plánu pro integrované žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro žáky vycházející

Kontakt

Výchovný poradce: Mgr. Radka Nosková

e-mail: vychovny.poradce@skoladablice.cz

telefon: 601 214 817

konzultační hodiny: pondělí 16:00 - 17:00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit e-mailem nebo osobně.

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.