Výchovný poradce

Co je náplní práce výchovného poradce?

  • podílí se na řešení výukových a výchovných problémů žáků
  • úzce spolupracuje se školním psychologem, školním speciálním pedagogem, metodikem prevence a pedagogy
  • zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, sociální kurátoři atd.)
  • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně-pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálně vzdělávacího plánu pro integrované žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro žáky vycházející

Kontakt

Výchovný poradce: Mgr. Radka Nosková

e-mail: vychovny.poradce@skoladablice.cz

telefon: 601 214 817

konzultační hodiny: pondělí 16:00 - 17:00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit e-mailem nebo osobně.

Kalendář akcí

Vánoční besídka

třída Slůňata

Vánoční besídka třídy Slůňata.

Peklo Čertovina Hlinsko

Akce tříd Koťata a Broučci. Celodenní výlet do Peklo Čertovina. Děti čeká prohlídka Pekla, promítání pohádky, Mikulášská nadílka. Děti mají v mateřské škole odhlášenou stravu. Děti budou mít s sebou batůžek, svačinu a pití. Návrat cca v 15 hodin.

Pečení perníčků

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci.

Odborné setkání v MŠ

Mateřská škola - žlutá budova přízemí

Odborné setkání pro rodiče předškolních dětí MŠ na téma Školní připravenost. Vystoupí Mgr. R. Žáková - psycholog PPP Prahy 8.