Výchovný poradce

Co je náplní práce výchovného poradce?

  • podílí se na řešení výukových a výchovných problémů žáků
  • úzce spolupracuje se školním psychologem, školním speciálním pedagogem, metodikem prevence a pedagogy
  • zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, sociální kurátoři atd.)
  • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně-pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálně vzdělávacího plánu pro integrované žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro žáky vycházející

Kontakt

Výchovný poradce: Mgr. Radka Nosková

e-mail: vychovny.poradce@skoladablice.cz

telefon: 601 214 817

konzultační hodiny: pondělí 16:00 - 17:00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit e-mailem nebo osobně.

Kalendář akcí

Farma "Když jsem já sloužil" - Berušky

Celodenní výlet na farmu. Příchod do MŠ v 7:45, návrat ve 14,00. Děti si vyzkouší jak to chodí na farmě. S sebou: batůžek, pití na celý den, 2 svačinky, obídek a i třeba nějakou dobrotu. Výlet zakončíme trošku netradičně, výletem na lesní hřiště a do školky se vrátíme MHD.