Šablony OP VVV a OP JAK

Název projektu: S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice IV
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007442
Datum realizace: 1. 7. 2023 až 31. 12. 2025

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice III
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021859
Datum realizace: 1. 9. 2021 až 30. 6. 2023

Cíle projektu:

 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze personální podporu a aktivity pro žáky.

Aktivity projektu pro mateřskou školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 12 měsíců.
 • Realizace projektových dní ve výuce ve spolupráci s externími odborníky.

Aktivity projektu pro základní školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 22 měsíců.
 • Realizace volnočasových klubů pro žáky (badatelský a čtenářský klub) se 16 90minutovými setkáními.
 • Realizace cyklů doučování se 16 60minutovými setkáními.
 • Realizace projektových dní ve výuce ve spolupráci s externími odborníky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:              S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice II
Registrační číslo:              CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013971
Datum realizace:             1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Cíle projektu:

 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze personální podporu a aktivity pro žáky.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze a ICT.

Aktivity projektu pro mateřskou školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 23 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rozsahu min. 40 hodin v oblasti polytechnického vzdělávání.
 • Realizace cyklu odborně zaměřeného tematického setkávání a spolupráce s rodiči za účasti externího odborníka – min. 12 hodinový cyklus 2hodinových setkání.

Aktivity projektu pro základní školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa v rozsahu 100% pracovního úvazku po dobu min. 23 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu min. 16 hodin v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
 • Realizace 7 cyklů volnočasových klubů pro žáky (badatelský a čtenářský klub) se 16 90minutovými setkáními.

Aktivity projektu pro školní družinu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD v rozsahu min. 16 hodin v oblasti inkluze a využití ICT ve vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu:             S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice
Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006885
Datum realizace:            1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Cíle projektu:

 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze speciální pracovníky a aktivity projektu.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, mentoringu či logopedie se zaměřením na děti MŠ, resp. rozvoj pedagogických dovedností prostřednictvím realizace tandemové výuky vč. společné přípravy a zpětné vazby dvojic pedagogů ZŠ.

Aktivity projektu pro mateřskou školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 14 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské (min. 8 osob) a matematické (min. 7 osob) pregramotnosti.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ na téma specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (2 osoby, 24 hodin) a na téma Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (2 osoby, 60 hodin).
 • Min. 1 cyklus odborně zaměřených tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Aktivity projektu pro základní školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 24 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské (min. 8 osob) a matematické (min. 8 osob) gramotnosti a dále v oblasti mentoringu (4 osoby, 32 hodin).
 • 20 cyklů tandemové výuky pedagogů v celkovém rozsahu 200 hodin realizované tandemové výuky a 200 hodin přípravy a vyhodnocení.
 • 1 cyklus vzdělávání pedagogů ve formě spolupráce na nových metodách ve výuce na ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti.
 • Realizace min. 3 cyklů čtenářského klubu pro žáky ZŠ, min. 3 cyklů klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.
 • Realizace doučování pro žáky v rozsahu celkem min. 5 ucelených bloků po min. 16 hodinách doučování (16 x 60 minut).

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kalendář akcí

Návštěva pizzerie

Pizzerie Krakov

Akce třídy Broučci. Výroba vlastní pizzy. Doprava MHD, děti si vezmou batůžek, pití, svačinu. Návrat po obědě. Děti budou mít odhlášenou stravu na celý den.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.

Jak se dělá pizza?

Ďáblice

Dopolední akce třídy Berušky. Ukázka výroby pizzy v provozovně Aroma Kebab Ďáblice.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.