Články autora Olga Lustiková

Velcí čtou malým

V úterý 15. listopadu se ve školní knihovně sešli naši prvňáci se svými patrony z devátých tříd na již tradiční akci Velcí čtou malým. Paní učitelka Lustiková tentokrát vybrala ke čtení Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Velcí se rozesadili po obvodu knihovny a malí na polštáře doprostřed. V čestném křesle seděl vždy jeden deváťák a četl ostatním a po…

Celý článek

Malí čtou velkým

V pondělí 6. června se konala již tradiční akce Malí čtou velkým. Naše pozvání přijaly i dvě členky Spolku Parkán - paní Hana Chromková a paní Markéta Pourová. Před půl rokem četli ve školní knihovně velcí malým a teď se role obrátily. Prvňáci pozvali své patrony do svých tříd i lavic, aby si zase oni poslechli, jak se naučili číst. Deváťákům se jejich čtení líbilo,…

Celý článek

Slavnostní otevření geoparku

V úterý 10. května 2022 dopoledne se náš školní geopark slavnostně otevíral. Přítomni byli zástupci obce pan místostarosta Jan Hrdlička a pan radní Tomáš Dvořák, za školu pan ředitel Josef Buchal a páni zástupci Tomáš Novotný a David Pařík, dále realizátoři projektu pan Antonín Lustik a pan Lukáš Tisoň z Přírodovědecké fakulty UK a také členové školní žákovské rady.…

Celý článek

Matematický klokan 2021 online

Mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan 2021 se v odpoledních hodinách v pátek 19. března zúčastnilo 67 žáků 2. až 9. ročníku naší školy. Soutěž kompletně probíhala v prostředí MS Teams, kde žáci řešili sadu netradičních úsudkových úloh a museli si poradit i s vyplňováním výsledků do excelové tabulky. Na tomto místě bych ráda poděkovala rodičům zejména…

Celý článek

Knihovna prvňáčkům – Pohádková olympiáda

Ve čtvrtek odpoledne se sešli prvňáčci ve školní knihovně, kde startovala pohádková olympiáda. Žáci 5.A si po škole připravili různá stanoviště, na kterých museli prvňáci prokázat své znalosti a dovednosti z pohádkového světa. Čekání na startu jim zpříjemnila pohádka o Kulihráškovi. Abychom zabránili případnému ztracení našich pohádkových olympioniků, mělo každé dítě…

Celý článek

Návštěva iQLANDIE Liberec

Jako cenu za loňské vítězství ve sběru starého papíru si žáci V.A vybrali návštěvu liberecké iQLANDIE.  Do Liberce se vydali ve čtvrtek 19. září dobrodružně autobusy Flixbus. Pětipatrová budova tohoto science centra nabízela ve svých expozicích nepřeberné množství aktivit. A měli jsme čas i na návštěvu planetária. Tento výlet za zábavným poznáváním byl úžasný a…

Celý článek

Velcí čtou malým, malí čtou velkým

Dvě pondělní odpoledne na přelomu dubna a května byla v naší školní knihovně věnována akci na podporu čtenářství – Velcí čtou malým. Dne 29. dubna se sešli žáci 8.B s 1.B, o týden později přivítali žáci 8.A žáčky 1.A. Prvňáčci se uvelebili na polštářích, osmáci se usadili na židlích a paní učitelka Koudelková jim rozdala knížky Zuzany Pospíšilové Kouzelná třída.…

Celý článek

Žáci 4. tříd v Táboře

Dne 26. 3. vyrazily čtvrté třídy na exkurzi s názvem „Neporazitelní husité“ do Tábora. Jako doprovod s žáky jeli jejich třídní učitelky a pan zástupce PhDr. Jan Hoštička. V ranních hodinách jsme se s dětmi setkali před školou a vyrazili jsme autobusem směr město Tábor. Na cestu si pan zástupce připravil krátké dokumenty. První byl o upálení Jana Husa a další o Janu…

Celý článek

Dobrodružné odpoledne s Foglarem

V úterý 10. prosince v naší školní knihovně proběhl odpolední program k 80. výročí prvního vydání Rychlých šípů. Akce se zúčastnili hlavně žáci třetích a čtvrtých tříd, ale také jeden žák ze druhé třídy a pár páťáků. Odpoledne začalo ve dvoraně školy zahájením výstavy Rychlých šípů a Záhady hlavolamu. Pan učitel Zdeněk Rajtr představil dětem život a dílo Jaroslav…

Celý článek

Kde straší školní strašidlo?

Se sedmnácti žáky z prvních a druhých tříd jsme v úterý 23. 10. 2018 zažili dobrodružné a trochu tajemné pátrání po školním strašidle. Odpoledne jsme zahájili ve školní knihovně předčítáním z knihy Zuzany Pospíšilové. Naše školní strašidlo, stejně jako to z knihy, nechávalo po škole různé vzkazy, vydali jsme se tedy po jeho stopách, které nás provedly školou od půdy…

Celý článek

Kalendář akcí

Skanzen Přerov nad Labem - Berušky

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Poznávání Vánočních tradic, zvyků a dávných časů našich předků. Prohlídka skanzenu v dopoledních hodinách.