Velcí čtou malým

V úterý 15. listopadu se ve školní knihovně sešli naši prvňáci se svými patrony z devátých tříd na již tradiční akci Velcí čtou malým.

Paní učitelka Lustiková tentokrát vybrala ke čtení Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Velcí se rozesadili po obvodu knihovny a malí na polštáře doprostřed. V čestném křesle seděl vždy jeden deváťák a četl ostatním a po jednom až dvou odstavcích se vystřídal s dalším. Občas jsme čtení na chvíli zastavili a ptali se prvňáčků, jestli slyšeli a rozuměli, nebo jsme je nechali plnit různé úkoly.
Potom si našel každý prvňáček svého deváťáka, vybral si příběh, který by chtěl přečíst, a pak již polohlasem četli všichni najednou.

Nakonec jsme zhodnotili, jak se nám to líbilo. Prvňáci byli moc spokojeni, pro ně to byl velký zážitek
a deváťáci oceňovali, jak byli prvňáci hodní a vydrželi poslouchat.
Příště se takto při čtení sejdou na začátku června, ale to již bude opačně. Tentokrát budou číst malí velkým, aby jim ukázali, jak se to za rok naučili.

Olga Lustiková

 

Kalendář akcí

Skanzen Přerov nad Labem - Berušky

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Poznávání Vánočních tradic, zvyků a dávných časů našich předků. Prohlídka skanzenu v dopoledních hodinách.