Žáci 4. tříd v Táboře

Dne 26. 3. vyrazily čtvrté třídy na exkurzi s názvem „Neporazitelní husité“ do Tábora. Jako doprovod s žáky jeli jejich třídní učitelky a pan zástupce PhDr. Jan Hoštička. V ranních hodinách jsme se s dětmi setkali před školou a vyrazili jsme autobusem směr město Tábor. Na cestu si pan zástupce připravil krátké dokumenty. První byl o upálení Jana Husa a další o Janu Žižkovi. Především chlapce zaujala část o Janu Žižkovi, kde bojoval po boku obyčejných lidí a díky jeho strategii byli husité několik let neporaženi.

Cestou do muzea na komentovanou prohlídku měl pan zástupce pro žáky několik informací o vzniku města Tábor, jeho strategické postavení v krajině apod. Žáci doslova hltali každé jeho slovo a vedlo je to k úvahám, jak se asi v této době mohlo žít. V muzeu se žáci rozdělili do skupin podle tříd, kdy jedna začala prohlídkou podzemí a druhá v muzeu. Paní průvodkyně měly pro žáky hned v úvodu několik připravených otázek. Průvodkyně byly mile překvapené, protože žáci díky informacím od pana zástupce bystře a správně odpovídali na jejich otázky. Prohlídku si od začátku do konce velmi užili. V podzemí to bylo napínavé díky tomu, co zde obyvatelé doby husitské prožili. Naopak muzeum bylo pro žáky zábavné, protože si zde mohli na vlastní kůži vyzkoušet husitskou výzbroj, stavění vozové hradby nebo natahovat kuš. V poslední části muzea dostali krásný pracovní list, který ve dvojicích vypracovali. Do práce se pustili s velkou chutí, protože všechny odpovědi mohli dohledat právě v expozici. Věříme, že díky této krásné exkurzi si žáci do vlastivědy přinesou mnoho zajímavého.

Děkujeme panu zástupci PhDr. Hoštičkovi za doprovod.

Čtvrté třídy se již teď těší na další objevitelské výpravy, které nám naše škola umožňuje.

Renata Sychrová, tř. uč. 4.B

 

Kalendář akcí

Farma "Když jsem já sloužil" - Berušky

Celodenní výlet na farmu. Příchod do MŠ v 7:45, návrat ve 14,00. Děti si vyzkouší jak to chodí na farmě. S sebou: batůžek, pití na celý den, 2 svačinky, obídek a i třeba nějakou dobrotu. Výlet zakončíme trošku netradičně, výletem na lesní hřiště a do školky se vrátíme MHD.