Vánoční dílnička - Broučci

Výroba vánoční hvězdy, ozdob a svícnu Děti si přinesou 10x svačinový pytlík, 1x velké jablko, sušené ovoce a květy, hřebíček (koření).

Kalendář akcí

Skanzen Přerov nad Labem - Berušky

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Poznávání Vánočních tradic, zvyků a dávných časů našich předků. Prohlídka skanzenu v dopoledních hodinách.