Třídní schůzky v ZŠ

17.00 třídy 1. stupně

18.00 třídy 2. stupně

Kalendář akcí

Skanzen Přerov nad Labem - Berušky

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Poznávání Vánočních tradic, zvyků a dávných časů našich předků. Prohlídka skanzenu v dopoledních hodinách.