Třídní schůzky v ZŠ

17 třídy 1. st., společné zahájení ve dvoraně

17.30 – 1. – 5. třídy

18 třídy 2. st., společné zahájení ve dvoraně

18.30 – 6. – 9. třídy

Kalendář akcí

Skanzen Přerov nad Labem - Berušky

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Poznávání Vánočních tradic, zvyků a dávných časů našich předků. Prohlídka skanzenu v dopoledních hodinách.