Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňata

Naši třídu navštěvují děti ve věku 3 - 4 let.

V září se soustředíme na adaptaci dětského kolektivu na prostředí školky i jejího okolí. V průběhu školního roku se zaměříme na samostatnost dětí ve všech oblastech. Činnosti zařazené do denního programu odpovídají věkovému složení třídy. Velký důraz klademe na pohodovou a radostnou atmosféru ve třídě, vzájemné přátelské vztahy mezi dětmi, i s dospělými. Budeme se učit ohleduplnosti a vzájemnému respektu k potřebám druhých a procvičovat základní zdvořilostní fráze. Vzdělávací činnost doplníme akcemi pro děti, jako jsou besídky, vycházky, divadla a výlety. Podpoříme u dětí zájem o ochranu přírody i uvědomování si tradic.

 

 

Třídními učitelkami jsou: Barbora Růžičková a Jana Zárubová

 

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.