Šablony OP VVV

Název projektu: S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice III
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021859
Datum realizace: 1. 9. 2021 až 30. 6. 2023

Cíle projektu:

 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze personální podporu a aktivity pro žáky.

Aktivity projektu pro mateřskou školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 12 měsíců.
 • Realizace projektových dní ve výuce ve spolupráci s externími odborníky.

Aktivity projektu pro základní školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 22 měsíců.
 • Realizace volnočasových klubů pro žáky (badatelský a čtenářský klub) se 16 90minutovými setkáními.
 • Realizace cyklů doučování se 16 60minutovými setkáními.
 • Realizace projektových dní ve výuce ve spolupráci s externími odborníky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:              S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice II
Registrační číslo:              CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013971
Datum realizace:             1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Cíle projektu:

 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze personální podporu a aktivity pro žáky.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze a ICT.

Aktivity projektu pro mateřskou školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 23 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rozsahu min. 40 hodin v oblasti polytechnického vzdělávání.
 • Realizace cyklu odborně zaměřeného tematického setkávání a spolupráce s rodiči za účasti externího odborníka – min. 12 hodinový cyklus 2hodinových setkání.

Aktivity projektu pro základní školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze práci školního psychologa v rozsahu 100% pracovního úvazku po dobu min. 23 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu min. 16 hodin v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
 • Realizace 7 cyklů volnočasových klubů pro žáky (badatelský a čtenářský klub) se 16 90minutovými setkáními.

Aktivity projektu pro školní družinu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD v rozsahu min. 16 hodin v oblasti inkluze a využití ICT ve vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu:             S poznáním ke kvalitě vzdělávání na ZŠ a MŠ Ďáblice
Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006885
Datum realizace:            1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Cíle projektu:

 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze speciální pracovníky a aktivity projektu.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, mentoringu či logopedie se zaměřením na děti MŠ, resp. rozvoj pedagogických dovedností prostřednictvím realizace tandemové výuky vč. společné přípravy a zpětné vazby dvojic pedagogů ZŠ.

Aktivity projektu pro mateřskou školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 14 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské (min. 8 osob) a matematické (min. 7 osob) pregramotnosti.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ na téma specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (2 osoby, 24 hodin) a na téma Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (2 osoby, 60 hodin).
 • Min. 1 cyklus odborně zaměřených tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Aktivity projektu pro základní školu:

 • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 24 měsíců.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské (min. 8 osob) a matematické (min. 8 osob) gramotnosti a dále v oblasti mentoringu (4 osoby, 32 hodin).
 • 20 cyklů tandemové výuky pedagogů v celkovém rozsahu 200 hodin realizované tandemové výuky a 200 hodin přípravy a vyhodnocení.
 • 1 cyklus vzdělávání pedagogů ve formě spolupráce na nových metodách ve výuce na ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti.
 • Realizace min. 3 cyklů čtenářského klubu pro žáky ZŠ, min. 3 cyklů klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.
 • Realizace doučování pro žáky v rozsahu celkem min. 5 ucelených bloků po min. 16 hodinách doučování (16 x 60 minut).

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kalendář akcí

Knihovna Ďáblice - Slůňata

Návštěva knihovny, seznámení se s knížkami pro děti, četba z knížek. Seznámení se s chodem knihovny.