Broučci

V letošním školním roce jsme třída předškolních dětí, které zde plní povinnou předškolní docházku. Hravou formou jsou děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly děti dostatečně připravené pro vstup do ZŠ po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální.

 

Třídními učitelkami jsou: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Kalendář akcí

Návštěva pizzerie

Pizzerie Krakov

Akce třídy Broučci. Výroba vlastní pizzy. Doprava MHD, děti si vezmou batůžek, pití, svačinu. Návrat po obědě. Děti budou mít odhlášenou stravu na celý den.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.

Jak se dělá pizza?

Ďáblice

Dopolední akce třídy Berušky. Ukázka výroby pizzy v provozovně Aroma Kebab Ďáblice.

Solná jeskyně

Letňany

Akce třídy Koťata - každé úterý od ledna do března návštěva solné jeskyně Letňany. Vstup 60 Kč, doprava MHD.