Všechny události

neděle 1. 10. 2023


pondělí 2. 10. 2023


úterý 3. 10. 2023


středa 4. 10. 2023


čtvrtek 5. 10. 2023


pátek 6. 10. 2023


sobota 7. 10. 2023


neděle 8. 10. 2023


pondělí 9. 10. 2023


úterý 10. 10. 2023


Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.

více informací

středa 11. 10. 2023


čtvrtek 12. 10. 2023


pátek 13. 10. 2023


sobota 14. 10. 2023


neděle 15. 10. 2023


pondělí 16. 10. 2023


úterý 17. 10. 2023


středa 18. 10. 2023


čtvrtek 19. 10. 2023


pátek 20. 10. 2023


sobota 21. 10. 2023


neděle 22. 10. 2023


pondělí 23. 10. 2023


úterý 24. 10. 2023


Dýňování

Zahradnictví Líbeznice

Dlabání strašidelných dýní. S sebou batůžek, svačinku, pití. Dopolední akce třídy Broučci.

více informací

středa 25. 10. 2023


čtvrtek 26. 10. 2023


pátek 27. 10. 2023


sobota 28. 10. 2023


neděle 29. 10. 2023


pondělí 30. 10. 2023


Odborné setkání v MŠ

mateřská škola - žlutá budova přízemí

Odborné setkání pro rodiče předškolních dětí na téma: Jednoduchá cesta k zápisu.  Vystoupí Mgr. Stanislava Hamzová, pedagog 1. stupně ZŠ.

více informací

úterý 31. 10. 2023


Halloweenský karneval

mateřská škola

Zábavné dopoledne se strašidelnými převleky plné her, soutěží, tancování a především legrace.

více informací

Vánoční besídka

třída Slůňata

Vánoční besídka třídy Slůňata.

Peklo Čertovina Hlinsko

Akce tříd Koťata a Broučci. Celodenní výlet do Peklo Čertovina. Děti čeká prohlídka Pekla, promítání pohádky, Mikulášská nadílka. Děti mají v mateřské škole odhlášenou stravu. Děti budou mít s sebou batůžek, svačinu a pití. Návrat cca v 15 hodin.

Pečení perníčků

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci.

Odborné setkání v MŠ

Mateřská škola - žlutá budova přízemí

Odborné setkání pro rodiče předškolních dětí MŠ na téma Školní připravenost. Vystoupí Mgr. R. Žáková - psycholog PPP Prahy 8.

Pošťák u Koťat

třída Koťata

Dopolední akce třídy Koťata - předání dopisů pro Ježíška.

Hudební vystoupení

sál ÚMČ

Hudební vystoupení dětí z MŠ na vánočním posezení seniorů v sále ÚMČ Ďáblice. Děti vystoupí s programem pod vedením paní učitelky I. Fraňkové.

Pečení perníčků

mateřská škola

Dopolední akce tříd Koťata a Motýlci.

Vánoční besídka

třída Motýlci

Vánoční besídka třídy Motýlci.

Vánoční besídka

Sál Ú MČ Ďáblice

Vánoční besídka třídy Koťata.

Vánoční besídka

třída Tuleni

Vánoční besídka třídy Tuleni.

Vánoční besídka

třída Ptáčci

Vánoční besídka třídy Ptáčci.