Všechny události

sobota 1. 2. 2020


neděle 2. 2. 2020


pondělí 3. 2. 2020


Volby do Školské rady

Dvorana základní školy

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávající Školské rady je třeba pro další 3 roky zvolit nové členy ŠR z řad zákonných zástupců žáků. Volební lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách a volbu provedou osobně ve dvoraně ZŠ vhozením lístku do urny.

více informací

úterý 4. 2. 2020


středa 5. 2. 2020


čtvrtek 6. 2. 2020


pátek 7. 2. 2020


sobota 8. 2. 2020


neděle 9. 2. 2020


pondělí 10. 2. 2020


úterý 11. 2. 2020


středa 12. 2. 2020


čtvrtek 13. 2. 2020


pátek 14. 2. 2020


sobota 15. 2. 2020


neděle 16. 2. 2020


pondělí 17. 2. 2020


úterý 18. 2. 2020


středa 19. 2. 2020


čtvrtek 20. 2. 2020


Den otevřených dveří v MŠ

MŠ Kučerové

16-17.30 hodin možnost prohlídky dvou tříd, pro děti možnost hrát si, pro dospělé možnost diskuze s pedagogy Kritéria a organizace zápisu do MŠ budou zveřejněny samostatně. Termín zápisu do MŠ je stanoven na 6. květen 2020

více informací

pátek 21. 2. 2020


sobota 22. 2. 2020


neděle 23. 2. 2020


pondělí 24. 2. 2020


úterý 25. 2. 2020


středa 26. 2. 2020


čtvrtek 27. 2. 2020


pátek 28. 2. 2020


sobota 29. 2. 2020