Zpráva o setkání ke slavným májovým dnům

Ve čtvrtek 4. května proběhlo tradiční setkání školy pod lípou, tentokrát ku připomenutí slavných májových dnů. Za zpěvu sokolské písně Lví silou se na rynku u lípy shromáždily všechny třídy, zazněla znělka školy a pan ředitel povolal vlajkovou četu, přivítal všechny přítomné i čestné hosty, mezi nimi pana starostu Martina Tumpacha a někdejšího vojenského přidělence Francouzské republiky v Praze Bruna Bucherieho.

Z řad učitelů vystoupil David Válka s proslovem k zakončení celoročního projektu Ďáblická rodina, v němž vyzval všechny přítomné k odevzdání prací a uměleckých děl, ke společnému završení projektu v podobě internetové kroniky – webu s názvem dablickarodina.cz. Vedle toho mluvil o významu míru, práce a lidskosti.

Pan Bucherie ve svém projevu upozornil na to, že mnozí stateční českoslovenští vojáci bojovali za druhé světové války ve Francii a v Británii za osvobození Evropy, že svoboda od otroctví a od totality je velká a důležitá věc, na kterou se nesmí zapomínat. Na jeho počest i na počest francouzských hrdinů, kteří bojovali po boku těch československých, zazněla francouzská státní hymna.

Pan zástupce Tomáš Novotný plamenně mluvil o historických událostech v druhé světové válce. Vyprávěl o tom, jak došlo k osvobození naší země, připomněl hrdiny českého odboje – tzv. Tři krále, upozornil na zlovůli a zkázonosnost nacismu a také na to, že bychom měli být vděční za svobodu a demokracii. V podobném duchu mluvil i pan starosta Tumpach.

Závěrem zazněly hymny Evropské unie a České republiky, v čele vlajkové čety byly odneseny květinové věnce, které byly položeny k nedalekému památníku. Tím setkání skončilo. Navazovalo vyučování v rámci třídnických hodin, při nichž se žáci věnovali předneseným tématům.

Pro žáky 9. ročníku byla připravena beseda s panem Bucheriem, mimo jiné bývalým příslušníkem francouzské námořní pěchoty a držitelem Řádu čestné legie, který mnohé udivil svou výbornou češtinou. Žáci mohli nahlédnout do pestrého, ale zároveň náročného života vojáka v mnoha francouzských bývalých koloniích po celém světě. Také se dozvěděli, proč si pro svou poslední misi vybral právě Prahu, jaký má pohled na vojenskou službu, byl-li někdy zraněn a mnoho dalšího. Potěšilo nás, že deváťáci byli na besedu připraveni a kladli zajímavé dotazy. Pan Bucherie v závěru své návštěvy napsal milý vzkaz do naší školní kroniky.

David Válka

 

 

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.