Zpráva o setkání ke slavným májovým dnům

Ve čtvrtek 4. května proběhlo tradiční setkání školy pod lípou, tentokrát ku připomenutí slavných májových dnů. Za zpěvu sokolské písně Lví silou se na rynku u lípy shromáždily všechny třídy, zazněla znělka školy a pan ředitel povolal vlajkovou četu, přivítal všechny přítomné i čestné hosty, mezi nimi pana starostu Martina Tumpacha a někdejšího vojenského přidělence Francouzské republiky v Praze Bruna Bucherieho.

Z řad učitelů vystoupil David Válka s proslovem k zakončení celoročního projektu Ďáblická rodina, v němž vyzval všechny přítomné k odevzdání prací a uměleckých děl, ke společnému završení projektu v podobě internetové kroniky – webu s názvem dablickarodina.cz. Vedle toho mluvil o významu míru, práce a lidskosti.

Pan Bucherie ve svém projevu upozornil na to, že mnozí stateční českoslovenští vojáci bojovali za druhé světové války ve Francii a v Británii za osvobození Evropy, že svoboda od otroctví a od totality je velká a důležitá věc, na kterou se nesmí zapomínat. Na jeho počest i na počest francouzských hrdinů, kteří bojovali po boku těch československých, zazněla francouzská státní hymna.

Pan zástupce Tomáš Novotný plamenně mluvil o historických událostech v druhé světové válce. Vyprávěl o tom, jak došlo k osvobození naší země, připomněl hrdiny českého odboje – tzv. Tři krále, upozornil na zlovůli a zkázonosnost nacismu a také na to, že bychom měli být vděční za svobodu a demokracii. V podobném duchu mluvil i pan starosta Tumpach.

Závěrem zazněly hymny Evropské unie a České republiky, v čele vlajkové čety byly odneseny květinové věnce, které byly položeny k nedalekému památníku. Tím setkání skončilo. Navazovalo vyučování v rámci třídnických hodin, při nichž se žáci věnovali předneseným tématům.

Pro žáky 9. ročníku byla připravena beseda s panem Bucheriem, mimo jiné bývalým příslušníkem francouzské námořní pěchoty a držitelem Řádu čestné legie, který mnohé udivil svou výbornou češtinou. Žáci mohli nahlédnout do pestrého, ale zároveň náročného života vojáka v mnoha francouzských bývalých koloniích po celém světě. Také se dozvěděli, proč si pro svou poslední misi vybral právě Prahu, jaký má pohled na vojenskou službu, byl-li někdy zraněn a mnoho dalšího. Potěšilo nás, že deváťáci byli na besedu připraveni a kladli zajímavé dotazy. Pan Bucherie v závěru své návštěvy napsal milý vzkaz do naší školní kroniky.

David Válka

 

 

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.