Zasedání členské schůze Spolku Parkán

Spolek Parkán

IČ: 03866238, sídlo U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 00

Vás tímto zve na

zasedání členské schůze Spolku Parkán

konané ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 18:00 hod

v prostorách Základní školy U Parkánu, U Parkánu 17/11, Praha – Ďáblice,

s tímto programem jednání:

  1. zahájení
  2. volba orgánů členské schůze
  3. schválení programu
  4. volba členů výkonného výboru
  5. volba revizora
  6. schválení rozpočtu na školní rok 2021/2022
  7. různé
  8. závěr

Dne 11.5.2022

Karolína Šťastná, předseda výkonného výboru

Jiří Zeman, člen výkonného výboru

Kalendář akcí