Vyučování v přírodě – IV.A

V pátek 28. dubna 2023 se žáci třídy IV.A učili v největší učebně – v přírodě, kde prošli Čimické a Draháňské údolí a věnovali se hned několika vyučovacím předmětům. Vyučování přírodovědy bylo zaměřeno na pozorování jarní přírody, poznávání květin a stromů, připomenutí různých ekosystémů (např. les, rybník).  Z informační tabule u Koztoprtského rybníka se dověděli, kolik živočichů a jakých se v okolí rybníka vyskytuje – např. 125 druhů motýlů. V rámci vlastivědy žáci zjistili, že obě údolí jsou vyhlášena jako přírodní parky – to znamená první stupeň ochrany přírody. Pomocí buzoly určovali světové strany a trasu sledovali i na mapě. Také zjišťovali nadmořskou výšku nejnižšího navštíveného bodu (u Vltavy 176 m. n. m.) a nejvyššího bodu (zastávka Čimice 301 m. n. m.) Školní vzdělávací program tělesné výchovy naplňovali pěší trasou v délce 6 km a orientací podle turistických značek na trase Čimice – Čimické údolí – Vltava – Draháňské údolí – Čimice. Kdo měl chuť, tak si při přesunech zaběhal. Došlo i na výtvarnou výchovu. Vhodným námětem na kreslení byly staré vrby. Svoje poznatky z cesty zaznamenávali žáci do pracovních listů.

Mgr. Zdeněk Rajtr, třídní učitel třídy 4. A

Mgr. Iryna Farbanets, asistentka pedagoga

Viktorie Němcová, tandemová učitelka

 

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.