Výprava za poznáním třídy 4.A

Třída 4.A vyjela ve dnech 15. 5. - 19. 5. 2023 za poznáním na Berounsko. Ubytovaní jsme byli v penzionu Klamovka ve Stradonicích – Nižboru nedaleko řeky Berounky. Za pět dnů jsme poznali:

1. Koněpruské jeskyně – víme, jak vznikají jeskyně a jak se jmenují jednotlivé druhy krápníků.

2. Výrobu skla – viděli jsme, jak se vyrábí sklenice a vázy – při exkurzi ve sklárně RÜCKL v Nižboru (bývalá Bohemia).

3. Jak žili lidé v pravěku. Při návštěvě muzea na zámku v Nižboru jsme si při výukovém programu vlastnoručně vyzkoušeli:

- Jak se ručně mlelo obilí a pekly placky.

- Jak se stáčí nit ze lnu nebo ovčí vlny.

- Jak se řeže pazourkovým nožem a seká kamennou sekerou.

4. Místo na kopci Hradiště nad obcí Stradonice. Vystoupili jsme na návrší, kde v 1. a 2. století před naším letopočtem stávalo keltské opevněné město (oppidum).

5. Hrad Karlštejn. Viděli jsme slavný hrad a prošli jeho nádvoří a část hradeb.

6. Život Keltů na našem území. V průběhu pobytu jsme soutěžili v etapové hře PO STOPÁCH KELTŮ. Prostřednictvím hry jsme se dověděli mnoho informací o jejich životě. Bylo připraveno 7 etap, např. „stavba“ města (malování velkoformátových obrazů keltských staveb), keltský obřad (zaříkávadla, písně, tanec), výroba hlavy keltského bojovníka z keramické hlíny (podle nálezu z Kamenných Žehrovic), hod oštěpem, navlékání korálků.

Na výpravě nechyběly ani tradiční akce:

- Stezka odvahy.

- Táborák se zpěvem při kytaře.

- Opékání špekáčků.

- Závěrečná diskotéka.

Za etapovou hru si děti odvezly diplomy a dřevěné medaile. Všichni si z výpravy odvezli mnoho zážitků a nových informací. Pobyt přispěl ke stmelení kolektivu dětí.

Ani příjezdem všechno neskončilo. Děti po návratu domů vyplňovaly pracovní listy – do vlastivědy a do přírodovědy. Při jejich vyplňování si ověřily nabyté vědomosti.

Zdeněk Rajtr, Iryna Farbanets, Vlasta Poláčková

 

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.