Společenský večer žáků 9. ročníku

V závěru školního roku proběhl v naší škole společenský večer uspořádaný devátými třídami. Co všechno takové události předchází, si málokdo dovede představit. Nesměla chybět výzdoba a plánování celého programu a také se musely třídy domluvit na společném tématu. Tentokrát si žáci zvolili hráčský námět a na oponě visel nápis Dohráli jsme, ten podpořili kartami, žetony a nápisem Las Vegas na zlatém pozadí. Večer byli nejprve žáci slavnostně uvítáni panem ředitelem a pak oceněni za svou celoroční práci při psaní a následně prezentování oborových prací, mohli tak získat tituly udílené naší školou a to magistr nebo dokonce doktor z Ďáblic, někteří dosáhli čestného uznání nebo pouze splnili. Po první část večera následoval společný tanec s učiteli a s rodiči. Zábava se trochu rozběhla, dojmy se probíraly u rautu, který také donesli žáci a připravili buď sami, nebo se svými rodiči. Volná zábava byla přerušena, když obě třídy předvedly své skupinové taneční kreace. Na všech  bylo vidět, že si své vystoupení užívají a vzájemně se podporují. Nakonec se promítaly prezentace obou tříd ze školních akcí a zážitků a další prezentace seznámily všechny přítomné, kam žáci postupují po ukončení základní školy. Zvláštní poděkování patří Spolku Parkán za finanční podporu výzdoby a občerstvení. Děkujeme všem, kteří akci zorganizovali a všem, kteří se na ní podíleli. Byl ro opravdu hezký večer.

Jitka Stoklasová, Petr Šíma, třídní učitelé 9. ročníku

 

Kalendář akcí