Setkání k 28. říjnu

V úterý 25. října jsme se setkali pod lípou, abychom si připomněli vznik první Československé republiky. Uplynulo již 104 let, co oficiálně vznikl tento samostatný a svobodný, demokratický stát. Jeho zrod máme spojený s osobností prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Podotkněme, že on sám není jediným „tatíčkem“, který se zasloužil o narození našeho státu. Vedle něj je tu řada obrozenců, bez jejichž práce a učení by nebylo vůbec možné na něco takového ani pomyslet. Povšimněme si také života a díla Masarykových současníků. Připomeňme jen krátce, že právě oni, v době po strašlivé 1. světové válce, v době probíhající kruté epidemie Španělské chřipky, tvořili základy nové společnosti. Mezi nimi bychom našli mnoho úžasných a přitom skromných hrdinů a hrdinek, učitelů a učitelek, „tatíčků a mamiček“. Na jejich počest jsme sborově zazpívali píseň Ach synku, synku.

Vybrali jsme z té velké a úžasné rodiny zakladatelů pro naši inspiraci jednu osobnost, která nám přijde pozoruhodná. Je to Eduard Štorch. Představili jsme si stručně jeho život při setkání a dále budeme prezentovat jeho život i dílo ve třídách, rovněž prostřednictvím projektů i díky soutěži s názvem Mamutí stopy v Ďáblicích, kterou pro nás připravil Spolek Parkán. Soutěž probíhá od 1.11. do konce listopadu. Pozvali též všechny žáky a studenty, aby navštívili naši školní knihovnu, kde jsme shromáždili desítky publikací tohoto významného spisovatele, archeologa a pedagoga.

Prosíme rodiče i všechny přátele školy, aby se s námi zapojili do podpory čtenářské gramotnosti ať účastí ve zmíněné soutěži, či povzbuzením v četbě třeba společnou návštěvou knihovny.

Mgr. David Válka

 

Kalendář akcí

Skanzen Přerov nad Labem - Berušky

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Poznávání Vánočních tradic, zvyků a dávných časů našich předků. Prohlídka skanzenu v dopoledních hodinách.