Sedmáci v Národní galerii

V úterý 16. května se všechny tři třídy sedmého ročníku vydaly do Národní galerie. Bylo to vyvrcholení projektu, který žáci zpracovávali v hodinách informatiky a výtvarné výchovy. Každý si vybral nějakého slavného malíře a vytvořil o něm prezentaci dle zadaných pravidel a pokusil se namalovat reprodukci jeho obrazu.

Ráno jsme se sešli ve škole. První hodinu si žáci vyslechli prezentaci o obrazech a malířích, které mohou v Národní galerii najít. Nabyté vědomosti si otestovali v online kvízové hře Kahoot.

V galerii jsme obdivovali mnoho krásných obrazů. Žáci nacházeli obrazy, o kterých jsme si první hodinu blíže povídali. Někteří z nich poznali styl kubistických obrazů, který jsme v hodinách výtvarné výchovy zkoušeli napodobit.

Exkurze do galerie se vydařila a rozšířila mnohým jejich umělecké obzory. Ti, kdo si je rozšířit nechtěli, zůstanou i nadále kulturními barbary.

Lenka Zemanová

 

Kalendář akcí

Jičín, pohádkové město - Broučci

Dobrodružství spojená s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. S sebou batůžek, svačinku, oběd, pití. Děti mají v MŠ stravu odhlášenou. Návrat kolem 14. hodiny.

Mirákulum - Berušky, Koťata

Celodenní výlet do Mirákula. Příchod do MŠ do 8,30. S sebou batůžek, jídlo na celý den, dostatek pití. Do batůžku můžete přibalit náhradní oblečení, navštívíme i vodní svět. Návrat z výletu kolem 14. hodiny.