První zvonění školního roku 2023/24

Za tónů Smetanovy symfonické básně Vltava se pod lípou na školním rynku sešli žáci, rodiče, zaměstnanci, pozvaní hosté a přátelé školy. Všichni věděli, že je 4. září a začíná nový školní rok. Mimořádný význam měl tento den zejména pro ty nejmenší, tedy pro prvňáčky, kteří od deváťáků obdrželi slunečnice, v nichž byli přichyceni malí kominíci jako symbol štěstí. Slunečnice v rukou těch nejmenších celý rynek doslova prozářily.

Shromáždění odpočítalo posledních 10 vteřin prázdnin. Po české hymně přítomné přivítal pan ředitel Josef Buchal. Zdravici pronesl rovněž pan starosta Martin Tumpach. Po proslovech vystoupala na budově za zvuku školní znělky naše vlajka.

Vzápětí se v rukách pana školníka rozezněl zvon a při tónech písně Zdeňka Svěráka Chválím tě, země má se prvňáčci vydali v doprovodu svých starších spolužáků z 9. ročníku a paní třídních učitelek poprvé do svých nových tříd. Za nimi je následovali v průvodu ostatní žáci a pedagogové.

První den školního roku proběhl ve svátečním duchu a slavnostní atmosféře.

Ať se nám školní rok 2023/2024 vydaří!

Mgr. Tomáš Novotný

 

Kalendář akcí

Exkurze Zoo Praha

Prohlídka Zoo Praha. Akce třídy Ptáčci.

Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.