První zvonění školního roku 2023/2024

4. září 2023
od 8.00 h na rynku před školou
 
Program:
  • odpočítávání posledních 10 vteřin prázdnin
  • 8.00 h státní hymna ČR
  • slavnostní proslov ředitele školy
  • pozdrav starosty MČ Praha - Ďáblice
  • školní znělka a vztyčení školní vlajky
  • první zvonění a slavnostní uvedení prvňáčků deváťáky do školy a do tříd

Organizační pokyny

Žáci 9. tříd přijdou ve slavnostním oblečení na rynek před školou v 7.00 hodin a připraví spolu se svými třídními učiteli pro každého prvňáčka a jejich paní učitelky a vychovatelky květiny. Po celou dobu programu budou spolupracovat s třídními učitelkami 1. tříd. Předají prvňáčkům, jejich třídním učitelkám a vychovatelkám květinu.

Žáci 1. tříd se shromáždí v 7.30 hodin se svými třídními učitelkami k prezenci před školou. Jejich paní učitelky budou mít seznamy dětí a cedule s označením tříd. Prvňáčci na závěr slavnostního zahájení vyjdou v doprovodu deváťáků z rynku do svých tříd. Rodiče po předání dětí třídním učitelkám bezprostředně zaujmou místo vyhrazené pro rodiče, viz plánek.

Žáci 2.–8. tříd přijdou včas (do 7.50 hodin) na zahájení na rynek před školou. Doporučujeme jim zvoneček do ruky pro první zvonění školního roku.

V případě nepříznivého počasí proběhne slavnostní zahájení školního roku ve dvoraně v přízemí školy. Při dešti drobném se slavnost uskuteční na rynku před školou.

Vyučování 1. školní den probíhá v 1. třídách do 9.30 hodin a v ostatních třídách do 9.40 hodin.

Upozorňujeme rodiče a veřejnost, že první školní den bude dopoledne uzavřeno parkoviště pod školou. K parkování využijte jiné přilehlé ulice a parkovací místa.
 

Všichni strávníci mají přihlášené obědy od 4. 9. 2023. V případě nezájmu je nutno si oběd odhlásit nebo ukončit smlouvu o stravování.

 

Ranní družina 1. školní den nebude, odpolední končí v 15.30 hodin.

Kalendář akcí

Rozloučení se školním rokem

Cukrárna Dolní Chabry

Zábavné dopoledne třídy Broučci na závěr školního roku, zmrzlinový pohár v cukrárně Dolní Chabry.

Celodenní výlet

Dolní Měcholupy

Celodenní výlet třídy Koťata a Berušky "Krtkův svět" Dolní Měcholupy. 

Spaní v MŠ

Třída Ptáčci

Spaní v mateřské škole třída Ptáčci.