Pour féliciter

Vážení rodiče, drazí přátelé školy, ctění kolegové, milí žáci,
končí rok, ve kterém jsme důstojně a bohatým programem oslavili významné 120. výročí ďáblické školy. Vykonali jsme spoustu náročné práce v nesnadném covidovém období.

Vinšujeme Vám, abyste si v čase vánočním dostatečně odpočinuli a načerpali nové potřebné síly. Oslavme ve svých rodinách radostné období a do nového roku 2022 nám všem přejeme pevné zdraví, naději i potřebné štěstí.

V úctě

Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík, Věra Dusová, Vlasta Poláčková (vedení školy)

 

Kalendář akcí