Obhajoby oborových prací 2021 a žákovská reflexe oborových dnů

Letošní školní rok bohužel velmi výrazně ovlivnila pandemie covid-19, kvůli níž škola nakonec nemohla realizovat ani jeden ze čtyř plánovaných oborových dnů. Distanční výuka však umožňovala sepsání oborových prací a díky zlepšené epidemiologické situaci v samém závěru školního roku jsme mohli alespoň zrealizovat tradiční veřejné prezentace oborových prací žáků 9. ročníku a vybraných osmáků.

Tyto prezentace se uskutečnily před komisemi a za velkého zájmu blízkých, příbuzných a přátel v pondělí 7. června. S potěšením konstatujeme, že velká většina žáků přistoupila k tvorbě práce i k prezentaci velmi zodpovědně, a jejich úsilí tak bylo i náležitě oceněno.

Všem úspěšným žákům gratulujeme a pedagogům děkujeme za to, že se žákům věnovali.

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

 

Oborové dny očima žáka 9. ročníku

Na naší škole se na druhém stupni, jak již někteří víte, pořádají oborové dny. Skupinky, skládající se z žáků napříč všemi třídami druhého stupně, se společně se svým učitelem, či učiteli zabývají daným tématem (oborem). Ve školním roce jsou vyhrazeny čtyři dny, při kterých jednotlivé oborové skupiny navštěvují výstavy, hrady, zámky, přírodu a jiná zajímavá místa, vše dle daného tématu. Žáci 6. a 7. ročníku píší po každém oborovém dni tzv. oborovou zprávu. Žáci 8. a 9. ročníku píší tzv. oborovou práci a deváťáci poté vypracovávají i oborovou prezentaci.

Oborová zpráva je text o rozsahu jedné stránky formátu A4, který popisuje, co žáci ten konkrétní oborový den dělali, co jim to přineslo a jak se jim to líbilo.

V době, kdy jsem byla žákem 6. a 7. ročníku, jsem nebyla nejšťastnější, že musím čtyřikrát za rok napsat zprávu z daného oborového dne. Ale dneska už to tak černě nevidím. Jsem ráda za zkušenost, kterou mi to dalo. Pomohlo mi to se základy ve Wordu a myslím, že jsem se postupem času zlepšila ve vyjadřování a popisování dané situace pouze psaným textem. Také jsem první asi dva dny měla problém popsat celou stránku, ale časem jsem se dokázala více rozepsat a občas mi to vyšlo i na více než jednu stránku.

Oborová práce pro 8. ročník je pětistránková práce na téma vybrané žákem a související s oborem jeho skupiny.

V roce, kdy jsem byla v 8. třídě, začínala pandemie, takže jsme stihli realizovat jen první dva oborové dny a odevzdání práce bylo dobrovolné. Tenkrát jsem si vybrala obor České hory a měla jsem téma Lužické hory. Bála jsem se, že nedokážu napsat 5 stránek textu, ale nakonec jsem se rozepsala až na 10 stránek a do teď mám pocit, že jsem tam toho mohla dát ještě víc. Při psaní oborové práce jsem si Lužické hory oblíbila a hned o prázdninách jsem se tam byla podívat a potěšilo mě, když jsem poznala místa, o kterých jsem v práci psala.

Oborová práce pro 9. ročník je sedmistránková práce na téma, které si vybere sám žák (případně na doporučení učitele/ů). Téma by mělo souviset s oborem, kterým se skupina zabývá. Žák si pak vybere danou část své práce, která se mu psala nejlépe, nebo která ho zaujala a připraví si prezentaci, s jejíž pomocí představí oborovou práci před komisí a veřejností.

Tento rok jsme bohužel nestihli ani jeden oborový den, ale práce jsme napsat museli. Já jsem si vybrala téma, které mi bylo velmi blízké, a to Konopiště a František Ferdinand d´Este. Zpočátku, když jsem si dělala strukturu (tedy co by tam přibližně mělo být), nebyla jsem si jistá, jestli se mi podaří rozsah sedmi stránek naplnit. K dispozici jsme měli webové i knižní zdroje. O Konopišti i o Ferdinandovi d´Este bylo zdrojů dostatek a spoustu věcí jsem „brala“ i ze svých vlastních návštěv nebo z vyprávění prarodičů. Ale i tak jsem měla chvíle, kdy jsem nemohla nic najít a ztrácela jsem nad tím nervy. V tu chvíli jsem to většinou zavřela a vrátila se k tomu až další den s čerstvou hlavou a novými nápady. Až mě překvapilo, že něco takového může být i docela zábavné.

Oborovou prezentaci jsem si připravila na Růžovou zahradu na Konopišti. Sama jsem tam asi týden před odevzdáním jela, abych nafotila své vlastní fotky do prezentace. Neměla jsem problém o tomto tématu mluvit 5 minut, protože jsem toho věděla hodně už předtím, a co jsem nevěděla, tak jsem se ráda přiučila.

Celkově mi oborové dny, zprávy, práce i prezentace daly hodně zkušeností. Především v informatice-formátování a práce s Wordem, ale i v jazyce a rozvoji mé slovní zásoby a skládání vět tak, aby jim všichni porozuměli. Obhajoby oborových prací pro mě byly velice stresující, ale jsem ráda, že jsem tam mohla být, protože si myslím, že teď jsem připravenější na „mluvení před lidmi“, ať už příbuznými, cizími, dospělými nebo mladšími.

Budoucím deváťákům bych chtěla doporučit, aby si vybrali téma, které jim je nějakým způsobem blízké. Aby na oborové práci začali pracovat včas, protože když to budete dělat na poslední chvíli, tak to nebude dostatečně kvalitní, jak by učitelé a i vy sami chtěli. A věřte mi, že vám to dá do života spoustu nových zkušeností a ze základní školy odejdete o něco silnější a zkušenější.

Amélie Zítková, žákyně IX.B

 

Kalendář akcí