Noc 5.A ve škole čili VZPOMÍNÁNÍ

Třída 5.A uspořádala v závěru školního roku 23. 6. přespání ve škole, aby žáci společně zavzpomínali na aktivity za uplynulé tři roky. Již v týdnu jsme u recepce nainstalovali výstavku výtvarných prací, fotografií a dalších materiálů z aktivit ve vyučování, z výprav za poznáním (škol v přírodě Mšeno, Stradonice, Plasnice) a třech nocí s Andersenem.

Výstavku si prohlédli rodiče, kteří doprovodili děti do školy.

První částí programu bylo již zmíněné vzpomínání – promítání fotografií ze společně prožitých akcí. Promítání bylo doplněno zpěvem písní, které jsme se učili v hudební výchově, přednesem dvou básní o třídě z tvorby žáků a čtením dvou slohových prací. A bylo na co vzpomínat, akcí za tři roky bylo opravdu mnoho, kromě výše jmenovaných také noc v Pralese, nácvik programu vánoční besídky, několik vycházek k poznávání památek v Praze, divadla, bruslení, návštěvy muzeí (např. Národního, národopisného v Přerově na Labem), několikrát vyučování v přírodě, vánoční nadílky a další.

Druhou částí večera byla diskotéka na rozloučenou. V úvodu proběhlo pět tanečních vystoupení, které si připravili žáci.

Mgr. Zdeněk Rajtr, třídní učitel, Mgr. Iryna Farbanets, asistentka pedagoga

 

Kalendář akcí