Návštěva prvňáčků v Lidické galerii

Návštěva prvňáčků v Lidické galerii

V úterý 29. 1. 2019 navštívily obě třídy prvního ročníku naší ZŠ galerii v Lidicích. Program pro žáky byl veden v duchu dramatických a výchovných metod. Žáci měli možnost se seznámit se základními pojmy jako je galerie, umělec, sochy, živý obraz či umělecké dílo. Dále si mohli aktivně vyzkoušet být malířem, sochařem, umělcem, prohlédnout si umělecká díla a povídat si o nich s edukátorkou této galerie. V dětském koutku si pak žáci mohli vyzkoušet psaní na psacím stroji, být řečníkem a spoustu jiných aktivit. Celý dopolední program všem rychle uběhl a už víme, že slovo "galerie" nemusí znamenat nudu, ale může se stát zajímavým místem plným her a poučení.

Bc. Jitka Žaludová, třídní učitelka 1.B

Kalendář akcí

Farma "Když jsem já sloužil" - Berušky

Celodenní výlet na farmu. Příchod do MŠ v 7:45, návrat ve 14,00. Děti si vyzkouší jak to chodí na farmě. S sebou: batůžek, pití na celý den, 2 svačinky, obídek a i třeba nějakou dobrotu. Výlet zakončíme trošku netradičně, výletem na lesní hřiště a do školky se vrátíme MHD.