KOMETA NEBO METEORIT? Návštěva třídy 4. B na hvězdárně Ďáblice

Ve středu 7. 9. 2022 navštívili žáci  třídy 4.B hvězdárnu v Ďáblicích, Praha 8.  U samotné hvězdárny již děti byly mnohokrát, některé zde dokonce již s rodiči pozorovaly večerní oblohu. Tentokrát jsme šli cíleně na přednášku, která byla domluvená již několik měsíců předem. V předcházejícím ročníku jsme probírali v předmětu Prvouka kapitolu Vesmír. Základní téma přednášky bylo vysvětlit rozlišení pojmu kometa a meteorit. V přednáškovém sálu žáci absolvovali nejdříve teoretický výklad doprovázený obrazovým materiálem. „A teď si pustíme pohádku“, řekla naše průvodkyně a pracovnice hvězdárny Mgr. Irena Picková. Byl promítnut kreslený film o historii poznávání komet, o vesmírné vědecké cestě sond Rosetta a Philae ke kometě Čurjumov – Gerasimenko. Tento názorný způsob doplnění výkladu byl pro žáky 4.B velice líbivý a jistě pochopili některé možná příliš vědecké pojmy.

Následně jsme se přesunuli do kupole hvězdárny. Všichni žáci si velkým dalekohledem prohlédli  slunce. V závěru našeho pobytu ještě děti prostudovaly naučné panely a interaktivní obrazovky ve vstupní chodbě. Žáci měli možnost pokládat dotazy, na které dostávali objasňující odpovědi. Některé otázky byly úsměvné, u jiných bylo znát, že tazatel se o vesmír zajímá. Žáci byli pochváleni za přiměřené chování i za udrženou pozornost při dvouhodinovém výukovém pobytu ve hvězdárně.

Magda Fuksiková, tř. učitelka 4.B

 

Kalendář akcí

Farma "Když jsem já sloužil" - Berušky

Celodenní výlet na farmu. Příchod do MŠ v 7:45, návrat ve 14,00. Děti si vyzkouší jak to chodí na farmě. S sebou: batůžek, pití na celý den, 2 svačinky, obídek a i třeba nějakou dobrotu. Výlet zakončíme trošku netradičně, výletem na lesní hřiště a do školky se vrátíme MHD.