Jak jsme oslavili 120. výročí vysvěcení naší školy - společná práce žáků 5.A

Byl to velký den pro nás všechny. Už příprava - v pracovní výchově jsme si vyrobili lampionky na noční průvod. Ráno jsme si prohlédli kroniky, které vlastní naše škola. Při procházce po obci jsme viděli budovy, kde se dříve učívalo, měli jsme zde celkem čtyři školní budovy. Skončili jsme na rynku, kde bylo slavnostní setkání nás všech. Milá byla zdravice školáčků z naší mateřské školy. Silným zážitkem pro všechny bylo vypouštění balónků. Každý balónek byl opatřen cedulkou se zpáteční adresou, abychom se dozvěděli, kam až se dostaly. Ke každým narozeninám patří dort, a tak jsme si každá třída odnesla svůj. Ve třídě jsme se o něj podělili. Pak přišla návštěva. Navštívila nás bývalá žákyně, paní učitelka a maminka našeho bývalého žáka - všechno v jedné osobě, navštívila nás paní učitelka Jana Růžičková, která nám povídala, jak vypadala škola, když ona chodila do školy, když zde také učila. Odpovídala nám i na naše někdy všetečné otázky. Odpoledne slavnost pokračovala. Sešli jsme se opět před školou a nejen my, měli jsme hosty. Představil nám je pan ředitel J. Buchal, zúčastnili se pan starosta Ďáblic M. Růžička, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr., starosta Březiněvsi J. Haramul, bývalá ředitelka M. Bulirschová a i manžel a dcera bývalé ředitelky školy paní J. Gothové, přišla i spousta bývalých žáků a přátel naší školy. Setkání bylo příjemné a všichni jsme měli radost ze setkání, která se uskutečnila. Nejen prohlídka školy, ale i milá posezení nad dobrotami, které připravily některé rodiny našich žáků, kterým ještě jednou moc děkujeme. Díky patří i všem zaměstnancům školy. Závěrem proběhl lampionový průvod směrem k mateřské škole, kde nás opět uvítali naši nejmenší. Velké překvapení nás čekalo na závěr - ohňostroj, který nikdo nečekal, a sladká tečka. Myslíme si, že oslava byla hezká, milá a důstojná a všem nám zůstane v paměti.

Vladimíra Nepomucká a žáci třídy 5.A

 

Kalendář akcí

ZOO Praha - Berušky

Celodenní výlet do ZOO Praha. S sebou batůžek, svačinku na celý den, pití, oběd. Příchod do MŠ do 8,00.

Den otevřených dveří v ZŠ

Dvě prohlídky s průvodcem (9 hodin; 16 hodin) 8.45-11.40 hodin možnost návštěvy některých vyučovacích hodin