I z odpadků se dají vyrobit pěkné věci

Každý určitě někdy slyšel nebo sám použil větu: „To přece nebudeš vyhazovat, to se dá ještě použít.“ 

V rámci environmentální výchovy jsme se i my ve školní družině tomuto tématu rádi celý měsíc věnovali. Například druháčci dokázali, že toto pořekadlo platí nejen pro obalové materiály.

Ze zdánlivě neslučitelných „odpadků" vyrobili hračky, hry nebo i předměty k praktickému využití.

Na začátku vlastního tvoření sice bylo vidět, že pro děti není úplně běžné využít krabičku, víčko, roličky, špunt, knoflík, brčko nebo kelímek, aby z nich vyrobily něco nového. Ale po malé nápovědě a náznacích se děti pustily do práce s velkým nadšením. Někteří pracovali jako jednotlivci a jinde se vytvořily páry nebo malé skupinky, které víc bavila společná práce.

Všechny výrobky jsou nyní na výstavce, kde můžeme vidět rumba koule, trumpety, ale i mraveniště s mravenci, želvičky, robota, továrnu na čokoládu, les s množstvím hub, přístavní moře s majákem a tankerem, prstové panenky...

Markéta Skalová, vychovatelka ŠD, II. třídy

Kalendář akcí

ZOO Praha - Berušky

Celodenní výlet do ZOO Praha. S sebou batůžek, svačinku na celý den, pití, oběd. Příchod do MŠ do 8,00.

Den otevřených dveří v ZŠ

Dvě prohlídky s průvodcem (9 hodin; 16 hodin) 8.45-11.40 hodin možnost návštěvy některých vyučovacích hodin