Exkurze žáků 9. tříd do Lidic

Dne 25. února 2019 se žáci 9.A a 9.B naší školy v rámci výuky předmětu Dějepis vypravili na exkurzi do Lidic. Návštěvu jsme zahájili v místní galerii, kde se nás ujal pan lektor, který nás provedl celým programem. Zhlédli jsme několik krátkých filmů o Lidicích a prezentaci obsahující důležité historické informace a souvislosti. Dozvěděli jsme se mnohé o zdejších obyvatelích, o životě před válkou i za války, o protektorátních představitelích i o samotném vyhlazení obce.

Následně jsme se přesunuli na pietní území, tedy na místo, kde se nacházely původní Lidice. Z vrchu si žáci mohli prohlédnout celý areál a viděli, co se z obce dochovalo do dnešních dnů, a to pouze základy Horákova statku. Nejprve jsme se zastavili u sousoší dedikovaném dětským obětem války od akademické sochařky Marie Uchytilové.  V blízkosti se nachází místo popravy lidických mužů, dnes je symbolicky připomíná zídka s nápisem. Naproti je hromadný mužský hrob označený velkým křížem s trnovou korunou jakožto symbolem utrpení. Byli jsme také v místě, kde stával místní kostel a odtud jsme mohli vidět místo původního i nového hřbitova.  

Na závěr jsme navštívili muzeum, kde jsme na dobových záběrech pozorovali nejrůznější události počátku 20. století až do samotného vyhlazení obce v červnu roku 1942. V expozici samotné byly vystaveny různé předměty, jež unikly zkáze, např. kostelní dveře, hrnečky, šaty apod. V muzeu jsme také mohli zhlédnout řadu dobových filmů, zvukových nahrávek, plakátů a dalších artefaktů. Velmi působivé jsou stále dopisy s autentickými a velmi emotivními texty, jež nic netušící děti napsaly svým rodinám a blízkým krátce před smrtí v plynových vozech koncentračního tábora Chelmno.

Lidice jsou místem, kde se snad každý musí zamýšlet nad tím, co dělat, abychom neopakovali chyby minulosti. Jsou místem, kde bychom se měli snažit hledat poučení z historie.  

Mgr. Tomáš Novotný

 

Kalendář akcí

Farma "Když jsem já sloužil" - Berušky

Celodenní výlet na farmu. Příchod do MŠ v 7:45, návrat ve 14,00. Děti si vyzkouší jak to chodí na farmě. S sebou: batůžek, pití na celý den, 2 svačinky, obídek a i třeba nějakou dobrotu. Výlet zakončíme trošku netradičně, výletem na lesní hřiště a do školky se vrátíme MHD.