Exkurze 3. tříd v Hornickém muzeu Příbram

Je úterý 2. dubna 2019 a čtvrt hodinu před začátkem vyučování  se zaplňuje prostranství před ďáblickou školou nedočkavými dětmi ze třetího ročníku, většina z nich zpovídá svou paní učitelku nebo  pana učitele. Jsou zvědavé co je dnes čeká. V batůžku mají kromě svačiny i povinnou výbavu. Pro dnešek baterku-čelovku. Přesně v 8 hodin ke škole přijíždí autobus s minibusem, a tak děti mohou společně se svými pedagogy vyrazit vstříc dobrodružství. A kam? No přece do Příbrami, do největšího hornického muzea České republiky. 

Cílem jejich návštěvy je důl Anna a důl Vojtěch. Po příjezdu se dětí ujímají sympatické paní lektorky  Pavla Trantinová a Veronika Machačová. Doprovází je i geolog pan Kníže. Každá třída tak má svého průvodce. Po krátkém úvodu se z dětí stávají horníci. V cáchovně nafasují ochranné přílby a svítilny. První skupinka sfárá důlním výtahem do 25 m hluboké šachty dolu Anna, kde si prohlédne komory vodních kol. Druhá skupinka projede důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolu a třetí skupinka zamíří do útrob vodní štoly v dole Vojtěch.

V průběhu exkurze si skupinky postupně prohlédnou všechny tři okruhy a zažijí spousty nevšedních zážitků. Nejenže se svezou výše zmíněným důlním vláčkem k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě ve střední Evropě (1600 m), ale na vlastní oči spatří ve štole spícího netopýra, geology provádějící průzkum, kořeny stromů ale i  permoníky. Vyslechnou si poutavé vyprávění o práci a životě horníků. Prohlédnou si hornické nářadí jako je mlátek, želízko a sbíječka, ale také si metrem změří šířku štoly nebo se seznámí s rudami, které se na Příbramsku těžily (stříbro, olovo, antimon, zinek a uran).

Tři hodinky pod zemí utekly jako voda ve vodní štole a výprava třeťáků společně s pedagogy míří zpět do Ďáblic obohacena zážitky, nově nabytými vědomostmi a suvenýry v podobě galenitů a sfaleritů, které jim budou připomínat tento nevšední zážitek.

Bc. Andrea Pischnothová

 

 

Kalendář akcí

Farma "Když jsem já sloužil" - Berušky

Celodenní výlet na farmu. Příchod do MŠ v 7:45, návrat ve 14,00. Děti si vyzkouší jak to chodí na farmě. S sebou: batůžek, pití na celý den, 2 svačinky, obídek a i třeba nějakou dobrotu. Výlet zakončíme trošku netradičně, výletem na lesní hřiště a do školky se vrátíme MHD.